Koliko su EU fondovi iskorišteni u Hrvatskoj?

U novom financijskom razdoblju za 2021. – 2027. odnedavno je poznato da će Hrvatskoj iz Europske unije za kohezijsku politiku biti dostupno oko 9,888 milijardi EUR, što preko 1,851 milijardi više nego nam je bilo dostupno u trenutnom razdoblju.

Ukupni budžet Hrvatske za financijsko razdoblje 2014. – 2020. je 12.653.688.161,00 EUR, što uključuje Kohezijski fond (CF), Europski socijalni fond (ESF), Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) te Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI).

Zaključno s 31.12.2017. godine Hrvatska je ugovorila 40% predviđenog iznosa (odluke o odabiru), dok je krajnjim korisnicima isplaćeno 9%. Po pojedinim fondovima iznosi su sljedeći:

Naziv fonda Odluka o odabiru (ugovoreno) Isplate (isplaćeno korisnicima)
Kohezijski fond 43% 4%
EAFRD[1] 28% 18%
EMFF 31% 11%
ERDF 50% 8%
ESF 21% 3%
YEI 46% 17%

 

Gdje smo danas?

Kumulativna plaćanja za Europske strukturne i investicijske fondove podijeljena su za svaku godinu. U 2017. godini Hrvatska je bila na 11% svih plaćanja, dok je prosjek na razini cijele Unije bio na 16%. U prvih 6. mjeseci 2018. godine Hrvatska je došla do 13%, dok je prosjek Unije na 19%. Unutar cijelog trenutnog financijskog razdoblja najveća razlika je unutar Kohezijskog fonda gdje je Hrvatska na 9% plaćanja, dok je prosjek drugih članica Unije 18%. Inicijativa za zapošljavanje mladih najbolje stoji u Hrvatskoj i u ostalim državama koje ju koriste i razlika je svega 1% između Hrvatske i ostalih članica.

 

Stanje u susjedstvu

Iako je Mađarska prva po ugovorenim sredstvima na 94% namijenjenog novca, u isplatama su na svega 13% čime su ispod prosjek EU. Slovenija je do sada ugovorila 49% namijenjenog novca, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno 14%. Italija je ugovorila svega 3% više od Hrvatske, a korisnicima je isplaćeno jednakih 9% iznosa. Najviše unutar svih članica Unije je isplaćeno u Finskoj, koja je na visokih 41%. Jedina država u kojoj su isplate manje od 9% je Malta.

Do kraja financijskog razdoblje je 18 mjeseci, i to je vrijeme dostupno za ugovaranje ostatka namijenjenog novca. Novo financijsko razdoblje najavljuje pojednostavljivanje sustava čime bi se olakšao proces dolaska do EU fondova.

 

Izvor: https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

[1] Period do 15.10.2017.

Najnoviji članci iz iste kategorije