SEKUNDARNA NABAVA – Opis posla u ugovorima o uslugama

Dokument opis posla (eng. Terms of reference) sastavni je dio ugovora o uslugama (nakon završetka postupka nabave) i temeljni je dokument za provedbu zadatka izvršitelja. Prilikom raspisa natječaja, isti taj dokument opis posla bi trebao uključivati sve relevantne informacije potrebne ponuditelju/izvršitelju kako bi mogao definirati točnu količinu vremena (angažmana) potrebnog za izvršenje ugovora, kao i svoju cijenu. Sam opis poslova mora omogućiti jednaki pristup svim kandidatima te mora biti jasan i ne-diskriminirajući.

S obzirom da će opis posla predstavljati dodatak II. Ugovoru o uslugama (nakon uspješnog završetka postupka nabave i zaključenja ugovora), sve što izričito nije navedeno u opisu posla izvršitelj nije dužan dostaviti jer za isto nije na vrijeme mogao planirati resurse. Kao dio ugovora, opis poslova sadržava i planirane inpute budućeg ugovaratelja koje je isti obavezan dostaviti. Iz tog razloga bitno je dobro iskazati sve potrebne indikatore / količine koje se traže provedbom ugovora o uslugama (broj radnih dana, broj radionica, broj istreniranih ljudi itd.).

Ugovor o uslugama: global price vs. fee based

Ugovor o uslugama može biti potpisan s pravnim i fizičkim osobama. Može biti definiran kao ukupna cijena (tzv. global price) ili može biti temeljem na cijenama dana rada stručnjaka (tzv. fee based). Kod ugovora temeljem cijenama dana stručnjaka, izvršenje ugovora (shodno tome i uplata) se zasniva na izvršenim i odobrenim radnim danima. Izvršitelj će biti plaćen samo za odrađene dane na osnovi tarife dnevne cijene koja je navedena u ponudi (proračunu ugovora o uslugama). Kod ove vrste ugovora, korisnik dobro poznaje što želi dobiti iz projekta te na koji način će se isto ostvariti, odnosno može jasno definirati rezultate koje izvršitelj mora ispuniti, aktivnosti koje će odraditi kako bi postigao te rezultate te radne dane koji su potrebni odnosno metodologiju izvršenja navedenih aktivnosti. Ovom vrstom ugovora o uslugama zadržava se veća kontrola nad provedbom projekta jer korisnik posjeduje znanje o količini potrebnih dana za provedbu pojedine aktivnosti pa tako može pratiti potrošnju radnih dana koje će se na kraju isplatiti izvršitelju.

Kod ugovora o uslugama definiranim kao ukupna cijena, izvršenje ugovora zasniva se na konačnom rezultatu (outputu) koje stručnjak mora dostaviti, neovisno o broju dana koji mu je potreban za isto. Moguće je ovom vrstom ugovora definirati nekoliko takvih ključnih rezultata. U ovom slučaju, korisnik odnosno autor opisa posla bi dodatnu pažnju trebao posvetiti definiranju aktivnosti i rezultatima koji se traže opisom posla se ne treba navoditi traženi broj radnih dana stručnjaka, korisniku nije važno koliko će dana biti potrebno za izvršenje posla, nego samo koji rezultat će se postići i što je predmet dokazivanja uspjeha. Kod ove vrste ugovora o uslugama veći fokus je na samim rezultatima jer je težište na onome što izvršitelj treba isporučiti dok smo manje orijentirani na to kako će to izvršitelj isporučiti propisano jer nismo dovoljno upoznati sa metodologijom koja stoji iza izvršenja određenih aktivnosti. Tako su ugovori temeljeni na ukupnoj cijeni većinom orijentirani na npr. izradu studija, istraživanja, autorskih djela primjerice priručnika ili neke druge slične konačne rezultate.

Za koju vrstu ugovora će se korisnik odlučiti, ovisi o samom predmetu nabave. Ukoliko je nabava raspisana za izradu edukacijskih materijala (npr. priprema i tisak), logično je da se ista neće oblikovati kao posao temeljem cijene dana rada stručnjaka već kao ugovor s ukupnom cijenom. Pri takvom ugovoru korisnik bi trebao definirati količinu outputa (broj primjeraka materijala za izradu), aktivnosti koje se očekuje da dobavljač iznese (npr. lektura, prijelom, dizajn i tisak) te rokovi unutar kojih se posao treba izvršiti (u ovom slučaju uobičajeno je riječ o dostavi materijala).

U slučaju da je predmet nabave priprema edukacijskih materijala, ugovor o uslugama će imati oblik ugovora s plaćanjem dana rada stručnjaka u kojem će se cijena ugovora vezati uz jediničnu cijenu dana rada stručnjaka multiplicirano brojem predviđenih dana rada. U proračunu se onda obično navode drugačije cijene dana rada sobzirom na stručnost i/ili senioritet pojedinog stručnjaka potreban da se posao iznese, a ovaj stupanj kompleknosti proizlazi i iz opisa traženog profila pojedinog stručnjaka.

[wpfilebase tag=file id=35 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije