Kako definirati što je tender (natječaj)

Često se događa da korisnici ugovora o bespovratnim sredstvima (grantova) nisu sigurni da li je unutar njihovog projekta predviđena jedna, dvije ili više nabava. Ukoliko korisnik i utvrdi obvezu provedbe iste, vrlo česta nepoznanica iz područja javne nabave odnosi se na ispravan način definiranja natječaja te pravilnog odabira procedure koja se treba primijeniti. Sam ugovor o bespovratnim sredstvima u dodatku ugovora (Aneks IV) definira osnovne procedure i opća načela kojima se vodi proces javne nabave, ali ne navodi smjernice u određivanju sveukupnog predmeta nabave, ne odgovara na pitanje što sve mora biti predmetom jednog natječaja.

U ugovorima o bespovratnim sredstvima se najčešće pojavljuju nabave opreme, zatim nabava usluga, a ponekad se možemo susresti i s nabavom građevinskih radova. Govoreći o vrstama, nabava opreme je dosta izravna – nabavljamo različiti pribor (poput stolova, stolica, mašina za šivanje, EU zastava) te ju je najlakše odrediti. Druga vrsta nabave je ona koja se odnosi na usluge – ovaj tip je možda malo teže odrediti jer usluge mogu biti i dijelom nabave opreme. U osnovi se nabava usluga određuje prema principu „savjetodavnih“ usluga. Tako npr. u ovu skupinu pripadaju edukacije (ugovaranje raznih stručnjaka), izrada analiza i studija, dizajn i tisak letaka, izrada web portala i sl.

Kako bi pravilno odrediti ukupan sadržaj nabave, korisnici trebaju prvo proučiti dodatak ugovoru III – proračun ugovora o bespovratnim sredstvima. Iako troškovi naizgled mogu biti nepovezani i prijavljeni u različitim proračunskim glavama, prilikom odabira predmeta nabave potrebno je proučiti sve stavke koje su generički slične. Jedna proračunska linija ne označava jednu nabavu. Nabava mora sadržavati sve stavke koje se mogu nabaviti od istog ponuđača. Tako npr. ukoliko u proračunu imamo planiranu nabavu monitora, laptopa, printera i recimo automobila, prve tri stavke (monitor, laptop i printer) će se nabavljati kroz jedan natječaj dok će kupnja automobila biti drugi natječaj. Isti princip se primjenjuje i kod natječaja za nabavu usluga – sve usluge koje možemo „kupiti“ od jednog ponuđača (npr. dizajn, prijelom teksta i tisak brošura) biti će predmetom jednog natječaja. Vrlo bitno je imati na umu da nabava nije određena vremenskim korištenjem pojedinih stavki – tj. ukoliko proračun sadrži troškovne stavke izrade i tiska brošura koje će se nabaviti na samom početku provedbe ugovora, ali sadrži i trošak edukacijskih materijala koji će se razviti u trećem kvartalu provedbe, nabava bi trebala objedinjavati obje stavke neovisno o vremenskom tijeku korištenja. U takvim slučajevima korisnik bi trebao specificirati uvjete nabave u kojima će ponuđaču biti vidljivo da se traže odvojene usluge za različita vremenska razdoblja (ali isti predmet nabave) te će sam ugovor o dizajnu i tisku materijala trajati minimalno 9 mjeseci. Ukoliko u proračunu postoje stavke koje se mogu nabaviti od jednog ponuđača, a pripadaju zasebnim tipovima, vrsta natječaja će najčešće biti nabava opreme, jer iako je unutar nabave opreme moguće nabaviti i neke manje usluge (npr. nabava IT opreme i izrada programa koji će se instalirati na tu opremu) unutar natječaja za nabavu usluga nije moguće nabavljati opremu.

Posljednje korak prije raspisa natječajne dokumentacije i objave nabave odnosi se na izbor ispravne procedure. Procedura natječaja se, osim u nekim vrlo specifičnim slučajevima, određuje na temelju iznosa predviđenog za kupnju opreme/ usluga.

Aneks IV ugovora definira sljedeće iznose i procedure:

Natječaj za nabavu opreme:

Do 10.000 € Jedna ponuda
Između 10.000€ i 60.000€ Procedura pregovaranja
Između 60.000€ i 150.000€ Lokalni otvoreni natječaj
Preko 150.000€ Međunarodni otvoreni natječaj

Natječaj za nabavu usluga:

Do 10.000 € Jedna ponuda
Između 10.000€ i 200.000€ Procedura pregovaranja ili okvirni ugovor
Preko 200.000€ Međunarodni ograničeni natječaj

Natječaj za nabavu radova:

Do 10.000 € Jedna ponuda
Između 10.000€ i 300.000€ Procedura pregovaranja
Između 300.000€ i 5.000.000€ Lokalni otvoreni natječaj
Preko 5.000.000€ Međunarodni otvoreni natječaj

 

[wpfilebase tag=file id=35 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije