Savjetodavne usluge stručnjaka Voditelj proizvoda u okviru projekta e-Poslovanje za Ministarstvo pravosuđa i uprave

Usluga Ministarstvu pravosuđa i uprave uključuje analiziranje, validaciju i verifikaciju razvijenih komponenti prema specifikaciji razvoja, analiziranje potencijalnih rizika tijekom razvoja i definiranje strategije, analiziranje i definiraje kontrolnih točaka isporuke programskih rješenja i kriterija za njihovo praćenje, analiziranje i podršku u provjeri usklađenosti isporuka sa vizijom proizvoda te podršku kroz nadzor provedbe životnog ciklusa razvoja programskog rješenja.

Najnoviji članci iz iste kategorije