MRRFEU – Podrška unaprjeđenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini

Usluge su se odnosile unaprijeđenje sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini kroz analizu apsorpcijskog kapaciteta za pripremu i provedbu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, i nacionalno istraživanje o apsorpcijskom kapacitetu za povlačenje EU fondova. Dodatno je PJR unaprjeđivao sustav kroz analizu do tada provedenih programa edukacija, identificiranje potreba i pružanje izobrazbe za regionalne koordinatore i službenike koji rade u jedinicama lokalne i regionalne samouprave i ostalim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Kreirani su priručnici za redovno održavaje izobrazbe. Uslugu je ugovorila Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, za korisnika Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Najnoviji članci iz iste kategorije