SAFU – Intelektualne usluge potpore prilikom provedbe ex post provjera nabava korisnika

PJR je pružio tehničku pomoć SAFU-u u okviru potpore prilikom provedbe ex post provjere nabave korisnika prilikom praćenja provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Najnoviji članci iz iste kategorije