Pružanje usluga neovisnog nacionalnog stručnjaka za javnu nabavu za projekt ”Promicanje socijalnih razmatranja u postupcima javne nabave za poduzeća socijalne ekonomije”

Usluga je uključivala pružanje pravne analize načina na koji su relevantni članci Direktive 2014/24 / EU o javnoj nabavi preneseni u nacionalno zakonodavstvo, doprinos razvoju dobre prakse u korištenju socijalnih klauzula u zemlji, doprinos ispunjavanju mape o strukturi javne nabave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, podržavaju organizaciju događaja za osvješćivanje i osposobljavanje u 15 država članica EE-a. Ugovaratelj usluge s Europskom Komisijom je Dieses Coop.

Najnoviji članci iz iste kategorije