Reforme i investicije Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) unutar komponente koja se odnosi na digitalizaciju

Konferencija u Opatiji

Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o.

Teme konferencije

Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne nabave dviju država članica EU te razmijeniti iskustva s brojnim domaćim stručnjacima. Neke od tema koje će biti obrađene su:

  • Državna uprava – mogućnosti poboljšanja kroz digitalizaciju
  • Zelena javna nabava i primjeri iz prakse
  • Europski okvir kompetencija za profesionalce u javnoj nabavi ProcurCompEU
  • Uloga i perspektiva Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
  • Rodno odgovorna javna nabava/Socijalno odgovorna javna nabava
  • Primjeri iz prakse: natjecateljski dijalog i natjecateljski postupak uz pregovore

 

Digitalizacija u Republici Hrvatskoj

U sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost definirani su ciljevi provedbe digitalne tranzicije društva i gospodarstva Hrvatske kroz povećanje učinkovitosti i transparentnosti rada tijela javnog sektora, uspostavu upravljačke i koordinacijske strukture za planiranje i provedbu digitalne transformacije društva i javne uprave te osiguranje tijelima javne uprave dostupnost alata i tehnologija potrebnih za razvoj ekonomičnijih i kvalitetnijih digitalnih usluga usklađenih s potrebama njihovih korisnika.

Primjena digitalnih tehnologija

Digitalizacija je danas prisutna u svim sferama života te predstavlja preduvjet za daljnji napredak gospodarstva i društva. Digitalne tehnologije sve se više primjenjuju kako u privatnom tako i u javnom sektoru s ciljem optimizacije poslovnih procesa, uštede vremena i troškova, razvoja kvalitetnih proizvoda i usluga te omogućavanja bržeg i jednostavnijeg pristupa istima. Brišu se granice između fizičkog i digitalnog te se mijenja dosadašnji način razmišljanja i poslovanja kao i način na koji građani, poduzeća i vlade međusobno komuniciraju.

Provedba digitalne tranzicije

Provedbu digitalne tranzicije, Hrvatska je započela donošenjem nacionalnih akata strateškog planiranja za razdoblje do 2020. godine (Strategija e-Hrvatska 2020.) koji su u području digitalizacije usklađeni s prioritetima inicijative Digitalna agenda za Europu. Nastavno na prioritete identificirane u navedenim strateškim aktima, u razdoblju provedbe NPOO-a, nastavit će se izgradnja infrastrukture širokopojasnog interneta, razvoj javnih e-Usluga i kontinuirana nadogradnja nacionalne infrastrukture kao preduvjeta za daljnji razvoj digitalnih tehnologija te uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti kao ključne pretpostavke sigurne razmjene podataka i povezivanja servisa tijela javne uprave za razvoj kompleksnih e-Usluga prilagođenih korisnicima.

Digitalna tranzicija u sklopu Nacionalne razvojne strategije 2030

Nastavak digitalne tranzicije hrvatskog gospodarstva i društva u sljedećem desetogodišnjem razdoblju planiran je i u sklopu Nacionalne razvojne strategije 2030 (NRS). Naime, prelazak na održiv i uključiv gospodarski model temeljen na širem prihvaćanju i korištenju digitalnih i čistih tehnologija definiran je kao prioritet javnih politika u NRS-u. U NRS-u se navodi: potreba jačanja i izgradnje strateških digitalnih kapaciteta kroz praćenje razvoja digitalnih usluga i digitalne transformacije, daljnji razvoj državne informacijske infrastrukture, povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima, razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućavaju gigabitnu povezivost te jačanje kapaciteta i razvoj digitalnih kompetencija zaposlenika u javnoj upravi i pravosuđu.

Najnoviji članci iz iste kategorije