Razvojna agencija Podravine i Prigorja: Seminari za poduzetnike

U okviru provedbe projekta „Obrazovanje za poduzetništvo” za 2012. godinu Ministarstva poduzetništva i obrta, PORA je kroz dva modula organizirala seminar za poduzetnike u fazi rasta i razvoja, održan od strane PJR-a, na temu: „Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva iz pretpristupnih fondova”, te „Kako provoditi EU projekt“. Kroz tri dana trajanja svakog modula, poduzetnicima su prezentirane sljedeće teme: Uvod u fondove EU i mogućnosti za financiranje EU fondovima, logički okvir projekta, izrada projektne aplikacije i proračuna projekta, zatim  teme vještina u provedbi EU projekata i osnove ugovora, izvješćivanje i promjene ugovora te EU javna nabava.

Najnoviji članci iz iste kategorije