Poduzetnički centar Samobor: Izrada i provedba projekata iz fondova EU

U organizaciji PJR-a, Poduzetničkog centra Samobor te Pučkog otvorenog učilišta Samobor  održan je ciklus seminara prema programu Ministarstva poduzetništva i obrta „Obrazovanje za poduzetništvo“ te su tako održana dva seminara za izradu i provedbu projekata iz fondova EU pod nazivom „Kako osmisliti i napisati projekt iz EU fondova“ te seminar „Kako provoditi EU projekt“. Ciljna skupina seminara bili su poduzetnici.

Najnoviji članci iz iste kategorije