Poduzetnički centar Samobor: Izrada i provedba projekata iz fondova EU

U organizaciji PJR-a, Poduzetničkog centra Samobor te Pučkog otvorenog učilišta Samobor  održan je ciklus seminara prema programu Ministarstva poduzetništva i obrta „Obrazovanje za poduzetništvo“ te su tako održana dva seminara za izradu i provedbu projekata iz fondova EU pod nazivom „Kako osmisliti i napisati projekt iz EU fondova“ te seminar „Kako provoditi EU projekt“. Ciljna skupina seminara bili su poduzetnici.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »