Poduzetnički centar Samobor: Izrada i provedba projekata iz fondova EU

U organizaciji PJR-a, Poduzetničkog centra Samobor te Pučkog otvorenog učilišta Samobor  održan je ciklus seminara prema programu Ministarstva poduzetništva i obrta „Obrazovanje za poduzetništvo“ te su tako održana dva seminara za izradu i provedbu projekata iz fondova EU pod nazivom „Kako osmisliti i napisati projekt iz EU fondova“ te seminar „Kako provoditi EU projekt“. Ciljna skupina seminara bili su poduzetnici.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »