Revizija na ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije

RRIF, u suradnji s PJR-om, po prvi puta u Hrvatskoj otvorio je specijalistički seminar za revizore na EU projektima. Seminar je usmjeren na pripremu revizora za kontrolu troškova i provedbe na ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava  sukladno aneksu IV istog ugovora (tzv. expenditure verification)  . Dvodnevni program edukacije održao se do sada u nekoliko navrata i nastavlja se održavati svakih par mjeseci.

Godišnje se iz shema za dodjelu bespovratnih sredstava potpiše preko 300 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova Europske unije. Ukoliko su iznosi traženih sredstava u projektu veći od 100 000 eura, korisnici bespovratnih sredstava obvezni su imati vanjsku reviziju projekta.

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava specifični su i tipizirani ugovori prema predlošcima i pravilima Europske komisije. Da bi se revizija na ovim projektima mogla obaviti potreban je cijeli niz kompetencija revizora (poznavanje specifičnih i općih uvjeta grant ugovora, principa javne nabave prema pravilima Europske unije, financijski uvjeti itd).

Edukacije revizora o ovom specifičnom revizorskom poslu (EU projekti) u Hrvatskoj nema. RRIF je u suradnji s PJR-om po prvi put u Hrvatskoj otvorio specijalistički seminar koji priprema revizore na ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za obavljanje ovog posla. Seminar je namijenjen računovođama, ovlaštenim revizorima, revizijskim kućama, financijskim i projektnim savjetnicima, te financijskim institucijama koji su u ulozi ili mogu doći u ulogu obavljanja računovodstvenih, savjetničkih ili revizijskih poslova na projektima koje financira EU.

Dvodnevni program edukacije održao se do sada u nekoliko navrata i nastavlja se održavati svakih par mjeseci. S obzirom da spomenuta znanja koriste ne samo obavljanju redovnih aktivnosti, već i stjecanju novih klijenata, ne čudi da su spomenuti seminari bili u potpunosti rasprodani.

Najnoviji članci iz iste kategorije