Grad Zagreb: Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata

Na petodnevnoj edukaciji održanoj na poziv  Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Zagreba, polaznici su se imali prilike upoznati sa projektnim ciklusom, te kroz praktičan rad steći vještine za samostalnu pripremu projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU. Stručni seminar je za djelatnike Gradskog ureda financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »