Seminar za djelatnike HRAST-a

Stručni seminar za djelatnike regionalne razvoje agencije Vukovarsko- srijemske županije HRAST financiralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“. Kroz seminar obrađene su teme strukturnih fondova i Kohezijskog fonda, javne nabave te financijskog upravljanja.

Najnoviji članci iz iste kategorije