Prioritet financiranja: osnažiti konkurentnost gospodarstva

Prioritet jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva ostvarit će se kroz četiri tematska cilja: poticanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije; jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture; promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla na ključnoj prometnoj infrastrukturi i poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Uzimajući u obzir potrebe i izazove s kojima se Hrvatska trenutno suočava, Europska komisija daje prijedlog specifičnih prioriteta financiranja u sklopu svakog od četiri tematska cilja.

 1. Cilj: jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

Prioriteti:

 • razviti izvrsnost u području istraživanja, razvoja i inovacija i promovirati centre izvrsnosti, osobito one od europskog interesa
 • promovirati ulaganje privatnog sektora u istraživanje i inovacije, poduprijeti primijenjeno istraživanje i transfer tehnologije s ciljem poticanja tvrtki da razviju centre inovacije, uključujući tehnološke centre/urede, istraživačke parkove, proizvode/procese/marketinške usluge i diversifikaciju nacionalne/regionalnih ekonomija poticanjem aktivnosti visokog rasta.

2.Cilj: jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture

Prioriteti:

 • poticati poduzetništvo
 • povećati konkurentnost malih i srednjih poduzeća pružanjem kvalitetnih usluga podrške u poslovanju
 • olakšati pristup malim i srednjim poduzećima financijskom tržištu i kapitalu
 • modernizirati poljoprivredu, ribarstvo i sektor akvakulture.

3. Cilj: promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla na ključnoj prometnoj infrastrukturi

Prioriteti:

 • razviti sveobuhvatan, kvalitetan i interoperativan sustav željezničkog prometa
 • podržati multimodalno područje jedinstvenog europskog transporta ulaganjem u Trans-europsku transportnu mrežu (eng. Trans-European Transport Network (TEN-T))
 • povećati regionalnu mobilnost povezivanjem drugih i trećih čvorova TEN-T infrastrukture
 • razvijati sustave prijevoza koji nisu štetni za okoliš i promovirati održivi gradski prijevoz.

 

4. Cilj: poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Prioriteti:

 • kreirati, unaprijediti i proširiti infrastrukturu osnovnog i brzog (priključci nove generacije) širokopojasnog pristupa Internetu, osobito u regija gdje se to ne može omogućiti tržišnim uslugama
 • promovirati razvoj aplikacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija s ciljem podrške održivosti i konkurentnosti ciljanih područja
 • povećati vještine korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije od strane farmera i drugih malih ruralnih biznisa
 • razviti aplikacije informacijske i komunikacijske tehnologije i e-uprave (uključujući usluge e-zdravstva) s ciljem suočavanja s trenutnim ekonomskim i socijalnim izazovima kao i poticanja inovacija te modernizacije javne administracije i pristupa kvalitetnim uslugama od strane građana i poduzeća.

 

[wpfilebase tag=file id=16 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije