Principi dodjele sredstava EU natječaja

  1. Proporcionalnost

Unutar svake EU nabave glavni su principi za dodjelu sredstava kojih se treba pridržavati: transparentnost, proporcionalnost, jednaki tretman i nediskriminacija (transparency, proportionality, equal treatment and non-discrimination).

Jedan je od ključnih principa koji se veže uz EU javnu nabavu princip proporcionalnosti i često se upotrebljava kao „sredstvo“ pojašnjavanja određenih odluka kod dodjele ugovora. Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU-a trećim zemljama navodi kako je proporcionalnost jedno od kriterija za dodjelu ugovora te se poziva na taj princip prilikom ocjenjivanja ponuda, no ne daje definiciju istog.

Ako termin vežemo uz pravnu terminologiju, proporcionalnost se tumači na način da kazna treba odgovarati počinjenom zločinu. Matematički, proporcionalnost je odnos između dijela u usporedbi s cjelinom. Prema Članku 5. Lisabonskog ugovora EU mora ograničiti svoje djelovanje samo na ono što je potrebno kako bi se postigli ciljevi navedeni u Lisabonskom ugovoru.

No što taj princip ustvari podrazumijeva unutar EU javne nabave?

Gledajući općenito, u okvirima EU javne nabave princip označava uvjet da procedure koje se primjenjuju moraju biti proporcionalne vrijednosti ugovora, odnosno ‒ što je veći iznos, procedure trebaju biti zahtjevnije.

Javna nabava unutar npr. ugovora o bespovratnim sredstvima, koja se, među ostalima, mora voditi i ovim principom, imat će uspostavljene interne procedure koje odgovaraju ne samo iznosu ugovora nego i ukupnim troškovima javne nabave te rizicima koji se uz ugovor vežu . Bitno je odrediti procedure na temelju ova tri kriterija, a ne samo na temelju cijene jer ponekad i ugovor manje vrijednosti može uključivati velik rizik pa je poželjno uspostaviti jače kontrole. Interne procedure, koje su razvijene na temelju ova tri aspekta, trebale bi imati razvijen sustav s odvojenim funkcijama gdje su jasno razgraničeni nadležnost i odgovornost, odnosno gdje je jasno koji su maksimalni iznosi za pojedine ugovore te koji su mehanizmi nadzora koji moraju potvrditi da su ispravne procedure bile korištene.

Jednom kada su interne procedure i sustav uspostavljeni, princip proporcionalnosti „spušta“ se na razinu pojedine nabave. Na ovoj razini, poštujući navedeni princip, korisnik bespovratnih sredstava prilikom pripreme određene nabave mora osigurati da su sve postavke (opis poslova ili specifikacije neke nabave) i neophodne i odgovarajuće za postizanje zadanih ciljeva. U primjeru – da bi se postigao cilj osnovnog informatičkog opismenjavanja osoba preko 85 godina starosti, nije neophodno ni odgovarajuće nabaviti posljednju verziju pametne ploče vrijednosti preko 30.000,00 kn, no neophodno je i odgovarajuće nabaviti 25 stolnih računala kojima će se polaznici koristiti. Također, uvjeti nabave ne smiju biti pretjerani ni neproporcionalni predmetu nabave. U primjeru – nije neophodno tražiti da ponuđač ima preko 10 godina radnog iskustva u prodaji uredskog materijala za nabavu od 5.000,00kn.

Recimo da imamo natječaj koji navodi neophodne i odgovarajuće postavke i kod kojeg uvjeti nabave nisu pretjerani te smo na koraku ocjenjivanja pristiglih ponuda. Kod ocjenjivanja ponuda odbor za ocjenjivanje može se pozvati na ovaj princip kada ponuda ne poštuje formalne zahtjeve. Diskrecijsko je pravo odbora za ocjenjivanje odlučiti do koje mjere određena ponuda može odstupati od zadanog, a da još uvijek bude prihvatljiva. Naravno, tu ne govorimo o ispunjavanju minimalnih kriterija, odnosno, primjerice, da ponude koje umjesto stola zatraženih dimenzija 190×90 nude stol dimenzija 180×85.

Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU-a trećim zemljama i sam predviđa nekoliko situacija (kao npr. ako je ponuda ispunjena na ispravnim obrascima, no pojedini se podaci nalaze u krivim kućicama) u kojima, na temelju poštivanja principa proporcionalnosti, ponuda ne treba biti odbačena od strane odbora za ocjenjivanje. Ključno je da svaka odluka odbora mora biti obrazložena.

Na kraju, umjesto zaključka, ono što uvijek treba imati na umu: pravila javne nabave nisu nastala kako bi se osigurao najbolji rezultat nego kako bi se osigurao nepristran proces.

[wpfilebase tag=file id=28 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije