Primjeri društvene koristi zelene javne nabave – troškovi životnog ciklusa

Sukladno komunikaciji EU „Javna nabava za bolji okoliš“ (2008), zelena javna nabava okarakterizirana je kao „postupak pri kojemu javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog ciklusa imaju manji učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili“.

Zelena javna nabava pred naručitelja stavlja niz zadataka od kojih svaki mora biti kvalitetno obavljen kako bi postupak dao očekivane rezultate. Prvenstveno se mora prepoznati kako iskoristiti postupak na najbolji mogući način. Zatim, mora se osigurati najbolji omjer kvalitete i cijene te provesti analiza u fazi planiranja. Konačno, postupak javne nabave se mora ispravno provesti koristeći kriterije za odabir i zahtjeve vezane uz okoliš.

Zelenom javnom nabavom potiče se razvoj zelenih tehnologija i proizvoda i utječe se na tržište kao takvo, a prednosti su ne samo okolišne, nego i političke, gospodarske te socijalno-zdravstvene. Stoga je od iznimne važnosti vidjeti kakve društvene koristi donosi primjena zelene javne nabave, a to će najvidljivije biti iz nekoliko konkretnih primjera u praksi.

Nabava proizvoda za čišćenje u Francuskoj (2011)

Grad Venelles je 2011. godine provodio nabavu proizvoda za čišćenje za dvije predškolske ustanove i tri osnovne škole koje su zajedno brojale i do 800 učenika. S ciljem smanjivanja zdravstvenog rizika za djecu i samo osoblje, grad se odlučio za proizvode za čišćenje s manjim utjecajem na ljudsko zdravlje i okoliš.

Nabava je obuhvaćala nekoliko zahtjeva koji se odnose na ekološke oznake, a dobavljači su morali osigurati da svi proizvodi imaju ekološke oznake, uključujući detalje o sadržaju, biorazgradivosti, pakiranju i doprinosu ostvarenju ciljeva naručitelja.

Primarni cilj koji se nastojao ovom nabavom postići jest bio visoko standardiziranim proizvodima označenima eko naljepnicama zaštititi djecu i osoblje od opasnih tvari i proizvoda koji su se nabavljali u prethodnom razdoblju. Visoki kriteriji nabave, s druge strane, služe povećanju svijesti osoblja o važnostima problema kao što su doziranje te nove tehnike i proizvodi za čišćenje.

Istraživanja su pokazala kako korištenje eko proizvoda dovodi do izostanka opasnih sastojaka kao što su otapala, a visok stupanj biorazgradivosti istovremeno pomaže u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Izgradnja energetski učinkovitog vrtića u Sloveniji (2010)

Vrtić u slovenskom naselju Preddvor bio je slabo izoliran i proizvodio značajne količine energetskog otpada. Stoga su vlasti odlučile nabaviti usluge izgradnje novog vrtića s niskom razinom potrošnje energije. Naglasak je bio na korištenju okolišno prihvatljivih materijala kao što je drvo te na obnovljivim izvorima energije.

Orijentacijom vrtića nastojala se povećati prirodna svijetlost, a krov je morao biti prikladan za instalaciju solarnih modula. Ovime se smanjila godišnja potrošnja grijanja za 15kWh/m², došlo je do smanjenja potrebe za fosilnim gorivima, smanjenja emisije CO2 i općenito smanjenja onečišćenja zraka s CO i NO2. Došlo je i do povećanja pretvaranja svih materijala iz zemlje u građevinske materijale i proizvode, a smanjila se emisija stakleničkih plinova i atmosfersko zagađenje.

Nabava 100% organske sezonske hrane u Danskoj (2013)

Kopenhagen je 2013. godine nabavljao organsko sezonsko voće i povrće za 80 velikih kuhinja, a zatraženi su visoka kvaliteta hrane, označavanje, organski certifikat te jasne upute o načinu pakiranja i transportu.

Ovom nabavom omogućilo se smanjenje mogućnost erozije tla, uništavanja šuma te gubitka biološke raznolikosti. Istovremeno, došlo je do dokidanja okrutnosti prema životinjama, smanjila se potrošnja energije te potrošnja i onečišćenje vode. Također, smanjila se količina ambalažnog otpada, negativni utjecaj na zdravlje poljoprivrednika i negativni utjecaj posljedica prometa u obavljanju usluga. Istovremeno, tržište se poboljšalo u smislu održivosti i kvalitete budući da su tvrtke postale svjesne zahtjeva koje moraju ispuniti, te povećale produktivnost izvedbe svojih usluga.

Proizvodnja eko hrane ima veliki utjecaj i na emisije stakleničkih plinova, zagađenje tla i vode, osiromašenje prirodnih resursa i biološke raznolikosti. Prebacivanje na ekološku poljoprivredu dovodi do manjih količina prerađene hrane i smanjenja potrošnje hrane općenito.

Okolišno orijentiran ured za IT opremu u Švedskoj (2010)

Grad Stockholm je u nabavi računala 2010. godine uveo kriterij održivosti koji propisuje da sva oprema mora zadovoljiti najnovije standarde Energy Stara za energetsku učinkovitost. Računala su morala biti izrađena bez olova, žive, PVC-a i halogeniranih usporivača, a istovremeno je zahtijevana manja potrošnja energije za 20%.

Primjenom kriterija Energy Stara (5.0) došlo je do uštede energije tijekom korištenja starih i manje učinkovitih računala. S druge strane, došlo je do ograničavanja upotrebe potencijalno štetnih tvari kao što su olovo, kadmij i živa.

Nabava održivih šumskih proizvoda u Španjolskoj (2011)

Provincija Toledo je 2011. godine provela otvoreni postupak za nabavu vanjskog namještaja, odnosno klupa. Riječ je o klupama s dvije ploče na sjedalu s točno određenim dimenzijama i monoslojnim drvom pri čemu je 70% materijala moralo biti iz održivih izvora s točno određenim karakteristikama.

Ovakvom vrstom nabave spriječilo se daljnje krčenje šuma, zaštitila biološka raznolikost te sprječavala erozija i degradacija tla. Dakle, potaklo se održivije upravljanje šumama, manja uporaba recikliranih metala, veći udjeli obnovljivih izvora energije u proizvodnji i uporaba manjih količina opasnih kemikalija. Još važnije, osiguravalo se da sve buduće generacije imaju koristi od šumskih resursa.

Najnoviji članci iz iste kategorije