Poziv „Podrška razvoju Centara kompetencija“

Putem druge faze ograničenog poziva „Podrška razvoju Centara kompetencija“ (CEKOM) dodjeljivat će se bespovratna sredstva za razvoj Centara kompetencija i povezanih projekata istraživanja i razvoja iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Centri kompetencija su individualni umreženi subjekti koji će biti specijalizirani za pružanje podrške poslovnom sektoru s ciljem povećanja konkurentnosti kroz ulaganja u istraživanje i razvoj.

Cilj poziva je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija putem razvoja Centara kompetencija i provedbe istraživačko razvojnih projekata. U okviru ovog poziva dodijelit će se sljedeće kategorije potpora:

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja na koje se odnosi članak Uredbe 651/2014;
 • potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu na koje se odnosi članak Uredbe 651/2014;
 • potpore za inovacijske klastere na koje se odnosi članak Uredbe 651/2014;
 • potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu koje nisu državne potpore;
 • potpore za istraživačko-razvojne projekte koje nisu državne potpore.

Projektne prijave moći će se podnositi od 15. svibnja 2017. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2017. Iznos bespovratnih sredstava koji će se dodijeliti u okviru poziva iznosi 785.977.500,00 kuna podijeljenih na pet tematskih područja – zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio-ekonomija.

Prihvatljivost prijavitelja i partnera

Prihvatljivi prijavitelji javili su se na Javni poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv, te su temeljem ispunjenja kriterija dobili Odluku i upisani su na Listu odabranih prijavitelja. Prihvatljivi partneri su poduzetnici i organizacije za istraživanje i širenje znanja koji imaju s prihvatljivim partnerima potpisan Sporazum o zajednici prijavitelja.

U prvoj fazi natječaja, koja je završena 7. studenoga 2016. godine, odabrana su 34 prijavitelja i 289 potencijalnih partnera koji uključuju 87 organizacija za istraživanje i širenje znanja i 202 poduzetnika.

Ukoliko partner na projektu ne može zadovoljiti kriterije za prijavu na poziv a naveden je u Odluci tada ga je moguće uključiti kao suradnika na projektu koji može provesti aktivnosti istraživanja i razvoja bez dobivanja potpore. Prijavitelj može prijaviti jedan projektni prijedlog za jedan model CEKOM-a, dok partner može sudjelovati u više projektnih prijedloga.

Modeli CEKOM-a i prihvatljive aktivnosti

U pozivu su definirana 3. modela centara kompetencija:

 • Model 1A i 1B

Model 1A – CEKOM je organizacija za istraživanje i širenje znanja koja ima suradnju sa najmanje dva poduzetnika i jednom ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja;

Model 1B – CEKOM je zajednica prijavitelja koja uključuje najmanje dva poduzetnika i jednu ili više  znanstvenih organizacija koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija;

 • Model 2

CEKOM je Inovacijski klaster koji uključuje najmanje tri poduzetnika i jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, a učinkovita suradnja dokazuje se sporazumom o zajednici prijavitelja;

 • Model 3

CEKOM je subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom, pri čemu su prihvatljiv prijavitelj pravni subjekt i poduzetničke potporne institucije.

Prihvatljive aktivnosti ovisno o modelu su:

 • Model 1A i 1B – ulaganja u istraživačku infrastrukturu i aktivnosti istraživanja i razvoja koje će se provoditi u kategorijama temeljno, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvodljivosti;
 • Model 2 – ulaganje u izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera, rad inovacijskih klastera za vrijeme trajanja projekta i aktivnosti istraživanja i razvoja koje uključuju učinkovitu suradnju između poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja;
 • Model 3 – ulaganje u istraživačku infrastrukturu što se odnosi na izgradnju i nadogradnju infrastrukture.

Postupak dodjele i provedba projekta

Postupak odabira projektnih prijedloga sastojat će se od 4 faze od kojih je posljednja donošenje Odluke o financiranju.

S provedbom projekta ne smije se započeti prije predaje projektnog prijedloga i završiti prije potpisa Ugovora. Razdoblje provedbe projekta može trajati do trideset i šest mjeseci ukoliko projektni prijedlog uključuje samo aktivnosti istraživanja i razvoja, a u slučaju da projektni prijedlog uključuje i ulaganje u izgradnju ili nadogradnju istraživačke infrastrukture tada razdoblje provedbe projekta može trajati do šezdeset mjeseci.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

InvestEU

InvestEU novi je program Europske Unije za razdoblje 2021.-2027. koji za cilj ima objediniti trenutačno dostupne financijske instrumente 2014.- 2020. i proširiti primjenu modela Plana

Pročitajte više »