Poziv „Podrška razvoju Centara kompetencija“

Putem druge faze ograničenog poziva „Podrška razvoju Centara kompetencija“ (CEKOM) dodjeljivat će se bespovratna sredstva za razvoj Centara kompetencija i povezanih projekata istraživanja i razvoja iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Centri kompetencija su individualni umreženi subjekti koji će biti specijalizirani za pružanje podrške poslovnom sektoru s ciljem povećanja konkurentnosti kroz ulaganja u istraživanje i razvoj.

Cilj poziva je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija putem razvoja Centara kompetencija i provedbe istraživačko razvojnih projekata. U okviru ovog poziva dodijelit će se sljedeće kategorije potpora:

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja na koje se odnosi članak Uredbe 651/2014;
 • potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu na koje se odnosi članak Uredbe 651/2014;
 • potpore za inovacijske klastere na koje se odnosi članak Uredbe 651/2014;
 • potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu koje nisu državne potpore;
 • potpore za istraživačko-razvojne projekte koje nisu državne potpore.

Projektne prijave moći će se podnositi od 15. svibnja 2017. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2017. Iznos bespovratnih sredstava koji će se dodijeliti u okviru poziva iznosi 785.977.500,00 kuna podijeljenih na pet tematskih područja – zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio-ekonomija.

Prihvatljivost prijavitelja i partnera

Prihvatljivi prijavitelji javili su se na Javni poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv, te su temeljem ispunjenja kriterija dobili Odluku i upisani su na Listu odabranih prijavitelja. Prihvatljivi partneri su poduzetnici i organizacije za istraživanje i širenje znanja koji imaju s prihvatljivim partnerima potpisan Sporazum o zajednici prijavitelja.

U prvoj fazi natječaja, koja je završena 7. studenoga 2016. godine, odabrana su 34 prijavitelja i 289 potencijalnih partnera koji uključuju 87 organizacija za istraživanje i širenje znanja i 202 poduzetnika.

Ukoliko partner na projektu ne može zadovoljiti kriterije za prijavu na poziv a naveden je u Odluci tada ga je moguće uključiti kao suradnika na projektu koji može provesti aktivnosti istraživanja i razvoja bez dobivanja potpore. Prijavitelj može prijaviti jedan projektni prijedlog za jedan model CEKOM-a, dok partner može sudjelovati u više projektnih prijedloga.

Modeli CEKOM-a i prihvatljive aktivnosti

U pozivu su definirana 3. modela centara kompetencija:

 • Model 1A i 1B

Model 1A – CEKOM je organizacija za istraživanje i širenje znanja koja ima suradnju sa najmanje dva poduzetnika i jednom ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja;

Model 1B – CEKOM je zajednica prijavitelja koja uključuje najmanje dva poduzetnika i jednu ili više  znanstvenih organizacija koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija;

 • Model 2

CEKOM je Inovacijski klaster koji uključuje najmanje tri poduzetnika i jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, a učinkovita suradnja dokazuje se sporazumom o zajednici prijavitelja;

 • Model 3

CEKOM je subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom, pri čemu su prihvatljiv prijavitelj pravni subjekt i poduzetničke potporne institucije.

Prihvatljive aktivnosti ovisno o modelu su:

 • Model 1A i 1B – ulaganja u istraživačku infrastrukturu i aktivnosti istraživanja i razvoja koje će se provoditi u kategorijama temeljno, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvodljivosti;
 • Model 2 – ulaganje u izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera, rad inovacijskih klastera za vrijeme trajanja projekta i aktivnosti istraživanja i razvoja koje uključuju učinkovitu suradnju između poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja;
 • Model 3 – ulaganje u istraživačku infrastrukturu što se odnosi na izgradnju i nadogradnju infrastrukture.

Postupak dodjele i provedba projekta

Postupak odabira projektnih prijedloga sastojat će se od 4 faze od kojih je posljednja donošenje Odluke o financiranju.

S provedbom projekta ne smije se započeti prije predaje projektnog prijedloga i završiti prije potpisa Ugovora. Razdoblje provedbe projekta može trajati do trideset i šest mjeseci ukoliko projektni prijedlog uključuje samo aktivnosti istraživanja i razvoja, a u slučaju da projektni prijedlog uključuje i ulaganje u izgradnju ili nadogradnju istraživačke infrastrukture tada razdoblje provedbe projekta može trajati do šezdeset mjeseci.

Najnoviji članci iz iste kategorije