Prilike za financiranje iz programa ruralnog razvoja

Rast poljoprivrede u RH

Poljoprivreda je u Republici Hrvatskoj strateška grana gospodarstva i kao takva suočava se s brojnim izazovima, ali se kontinuirano unaprijeđuje i raste.

U Republici Hrvatskoj započeti su procesi okrupnjavanja poljoprivrednih gospodarstava, generacijske obnove, modernizacije proizvodnje kao i prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda.
Intervencije u SP ZPP bit će usmjerene na daljnja ulaganja u proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda, s posebnim naglaskom na investicije u digitalizaciju i općenito primjenu inovacija te tzv. zelenu tranziciju, a koja podrazumijeva investicije koje ne štete ili su korisne za prirodu i okoliš, kao na primjer investicije u obnovljive izvore energije. Potpore će posebno biti usmjere na male i mlade s najvećim potencijalom rasta i razvoja proizvodnje kao i poticanje udruživanja poljoprivrednika s ciljem jačanja njihova položaja na tržištu. Poseban naglasak je na intervencijama s ciljem prenošenja znanja i inovacija te poticanja za sudjelovanje poljoprivrednika u istraživačkim projektima. S tim ciljem uspostavit će se i AKIS sustav kojem je osnovna namjena umrežavanje svih sudionika navedenih procesa s ciljem učinkovite razmjene znanja i iskustava.

Prilike iz programa ruralnog razvoja

Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 12 00 sati 1. ožujka 2022. godine do 12:00 sati 30. rujna 2022. godine

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Ukupna alokacija 3 000 000 00 kn

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15 000 eura po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno maksimalno do 30 000 eura godišnje po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu u protuvrijednosti u kunama. Iznos godišnje potpore određuje se u skladu s iznosom prihvatljivih troškova iz zahtjeva za isplatu.

Intenzitet potpore do 100% (85% EU i 15% RH)

Svrha natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu.

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu od 9. svibnja 2022. godine od 12 00 sati do 28. srpnja 2022. godine do 12 00 sati

Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru ratarstva i stočarstva

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi)

Ukupna alokacija 250 000 000 00 HRK

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu od 9. svibnja 2022. godine od 12 00 sati do 28. srpnja 2022. godine do 12 00 sati

Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine

Ukupna alokacija 150 000 000 00 HRK

 • 90 000 000 00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8 000 do 250 000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
 • 60 000 000 00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250 000 EUR SO)

Intenzitet potpore do 50 %(EU 85% RH 15%)
Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20%:

 • ulaganja provodi mladi poljoprivrednik
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Natječaj za tip operacije 8 6 1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Prijave na poziv od 11. srpnja 2022. godine od 12 00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12 00 sati

Svrha natječaja: dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim metodama

Prihvatljivi korisnici: obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća

Ukupna alokacija 100 000 000 00 HRK

Intenzitet potpore Do 50%

Visina javne potpore

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5 000 EUR
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700 000 EUR

Natječaj za provedbu tipa operacije 8 5 1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Prijave na poziv od 11. srpnja 2022. godine od 12 00 sati do 30. rujna 2022.godine do 12 00 sati

Svrha natječaja dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14 Zakona o šumama

Ukupna alokacija 45 000 000 00 HRK

Intenzitet potpore Do 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Visina potpore po projektu iznosi od 5 000 do 700 000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu od 15. ožujka 2022. godine od 12 00 sati do 31. svibnja 2022.godine do 12 00 sati.
Svrha natječaja: povećanje učinkovitog korištenja energije
Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Ukupna alokacija 141 865 200 00 HRK
Intenzitet potpore: Do 50% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)
Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim
  prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim
  ograničenjima
 • ulaganje je povezano s agro okolišnim i klimatskim djelatnostima ekološkim djelatnostima

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5 000 EUR
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 1 000 000 EUR

Natječaj za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu o d 09. svibnja 2022. godine od 12 00 sati do 28. srpnja 2022. do 12 00 sati

Svrha natječaja: smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru stočarstva ( mlijeka i
  mliječnih proizvoda, govedine i teletine, mesa peradi ili ovčetine i kozletine)

Ukupna alokacija 67 000 000 00 HRK

Intenzitet potpore: Do 50 %(EU 85% RH 15%)
Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20 u sljedećim slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim
  prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim
  ograničenjima
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt
 • najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od
  ukupno prihvatljivih troškova projekta

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5 000 EUR
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 300 000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Natječaj za tip operacije 19.1.1 Pripremna pomoć

Datum objave natječaja 21. rujna 2021. godine
Rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu do 31. siječnja 2023. godine do 12 00h

Ukupna alokacija 5 400 000 00 kuna
Intenzitet potpore 100 od ukupnih prihvatljivih troškova (EU 90% RH 10%)
Iznos potpore po korisniku utvrđen je Ugovorom i Odlukom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u
Svrha Natječaja je dodjela potpore za izradu lokalnih razvojnih strategija za razdoblje 2023 2027
Prihvatljivi korisnici  su odabrani LAG ovi u programskom razdoblju 2014 2020

Natječaj za tip operacije 19 3 2 Provedba aktivnosti projekta suradnje

Datum objave natječaja 23. prosinca 2019. godine
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu 21. veljače 2020. od 12 00 sati 30 lipnja 2022. godine do 12 00 sati
Ukupna alokacija 18 000 000 00 kuna
Intenzitet potpore do 100 %(EU 90% RH 10%)
Visina javne potpore

 • ukupan dodijeljeni iznos potpore za provedbu projekata suradnje po LAG u može iznositi najviše 100 000 eura
 • najniži iznos potpore po projektu suradnje nije propisa

Svrha natječaja dodjela potpore za provedbu međuteritorijalnih i transnacionalnih
projekata suradnje LAG ova.
Ciljevi mjere: razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG a, promocija inovacija i stvaranje mreža
Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG ovi.

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem i pojašnjenja odredbi Poziva te besplatnog savjetovanja u izradi proračuna. Javite nam se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije