[OBJAVLJEN POZIV] „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u sklopu Europskog socijalnog fonda.

Zaželi – program zapošljavanja žena

Zaželi – faza III

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u sklopu Europskog socijalnog fonda.
Poziv predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe. Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci.
Alokacijom od 200 milijuna kuna financirat će se zapošljavanje oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 24 tisuće krajnjih korisnika.

Ključne informacije iz Poziva

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri:

  • obvezni partneri na projektu su područni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.
  • ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 

  • najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK
  • najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:

U okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga prihvatljive aktivnosti grupirane su po elementima projekta. Projektni prijedlozi moraju uključivati obvezno oba elementa:

  • Element I. Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
  • Element V: Promidžba i vidljivost

Rok za predaju projektnog prijedloga i razdoblje provedbe projekta

Prijave se zaprimaju od 25. svibnja 2022. godine od 9:00 sati, a Poziv je otvoren do 31. kolovoza 2022. godine ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice.

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem i pojašnjenja odredbi Poziva te besplatnog savjetovanja u izradi proračuna.

Pozivamo Vas da nam čim prije klikom na link ostavite svoje podatke kako bismo razgovarali o suradnji!

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije