[OBJAVLJEN POZIV] Na koji način do EU sredstava za rekonstrukciju ili izgradnju vrtića?

Kroz natječaj ‘Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova’, financirat će se adaptacije postojećih ili izgradnja novih ustanova, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koje imaju dostatne i stabilne financijske, stručne, iskustvene i provedbene kapacitete za provedbu projekta samostalno ili s partnerima.

Osim izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata, prihvatljive aktivnosti uključuju i promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju.

Prihvatljivi troškovi osim građevinskih I troškova opremanja prostora,  uključuju i arhitekte, projektante, inženjere, konzultante, ishođenje dozvola, izrade studije izvedivosti, troškove dokumentacije, vanjske usluge javne nabave.

 

Ključne informacije iz Poziva

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao mogući osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s JLRS ili osnovnom školom čiji je osnivač JLRS i/ili Republika Hrvatska.

Iznos potpore

Najviši iznos po pojedinom projektu iznosi 36.000.000,00 HRK.

Najniži iznos bit će objavljen u sustavu eNPOO, 3. svibnja 2022, kada je najranije moguće podnošenje projektnih prijedloga u eNPOO

Najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 1.440.000,00 HRK

 

Prihvatljive aktivnosti:

Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić) ili (područni vrtić s kuhinjom)

Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje)

Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje –

Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja

Adaptacija i opremanje postojećih prostora – izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece.

Predmet Poziva

Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova

Svrha (cilj) poziva

Osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta

Rok za predaju projektnog prijedloga i razdoblje provedbe projekta

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do 4. srpnja 2022. u 23:59 sati.

Razdoblje provedbe projekta započinje najranije potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Mora završiti do 30. lipnja 2026., uz napomenu da, prihvatljivi, troškovi nastaju nakon potpisa ugovora

 

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem i pojašnjenja odredbi Poziva te besplatnog savjetovanja u izradi proračuna.

 

Pozivamo Vas da nam čim prije klikom na link ostavite svoje podatke kako bismo razgovarali o suradnji!

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije