Prilika za digitalizaciju MSP-ova

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti očekujemo objavu vaučera za digitalizaciju 30. lipnja 2022. godine.

Vaučeri su namijenjeni jačanju kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije, a moći će se iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, jačanje kapaciteta poduzeća za digitalizaciju i digitalnu transformaciju, digitalni marketing, jačanje kibernetičke otpornosti te za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga.

Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, tj. kategorija usluga:

  1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

Prihvatljivi troškovi: edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost, edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku, osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina

Iznos bespovratnih sredstava: 75.000 kn

Ukupna alokacija: 14.500.000 kn

  1. Vaučer za strategiju digitalne transformacije

Prihvatljivi troškovi: izrada strategije digitalne transformacije, opći troškovi, vanjske usluge

Iznos bespovratnih sredstava: 76.000 kn

Ukupna alokacija: 9.000.000 kn

  1. Vaučer za digitalni marketing

Prihvatljivi troškovi: izrada web stranica, izrada i testiranje mobilnih aplikacija, uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima, izrada online trgovina i platformi za rezervacije

Iznos bespovratnih sredstava: 75.000 kn

Ukupna alokacija:  15.000.000 kn

  1. Vaučer za kibernetičku otpornost

Prihvatljivi troškovi: izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja

Iznos bespovratnih sredstava: 110.000 kn

Ukupna alokacija:  22.000.000 kn

  1. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (usluge istraživanja i razvoja)

Prihvatljivi troškovi: usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa

Iznos bespovratnih sredstava: 150.000 kn

Ukupna alokacija:  14.500.000 kn

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u obliku vaučera, a za svaki od vaučera predviđena su tri poziva. Korištenje jedne vrste vaučera nije preduvjet za korištenje druge vrste vaučera te će MSP-ovi moći iskoristiti dvije vrste vaučera po pozivu.

Ako planirate digitalizirati poslovanje, pozivamo Vas da ispunite kratki upitnik ili nas kontaktirate na info@pjr.hr za više informacija.

Najnoviji članci iz iste kategorije