Objavljen je nacrt poziva za poduzetnike u sektoru turizma vrijedan 1,25 milijarde kuna

Poziv je namijenjen poduzetnicima za poticanje ulaganja koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika.  Svrha poziva je razvoj održivog turizma posebno u turistički nerazvijenom području, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 1,25 milijarde kuna, od čega je najznačajniji iznos od 1,02 milijarde kuna namijenjen razvoju turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju što podrazumijeva izgradnju, rekonstrukciju, obnovu ili opremanje infrastrukture ulaganjem u obnovljive izvore energije i mjere energetske učinkovitosti, uvođenje novih tehnologija, tehnoloških rješenja i mjera u cilju zaštite okoliša te unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, digitalizaciju poslovanja i/ili optimizaciju postojećih procesa. U okviru ove grupe mogu se financirati smještajni objekti visoke kvalitete i prateći sadržaji kao što su tematski zabavni parkovi, kulturni, sportsko-rekreacijski, kongresni te drugi inovativni sadržaji u turizmu kako bi se turistička sezona produljila na cijelu godinu.

Iznos sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi od 2 do 50 milijuna kuna.

Druga grupa odnosi se na zelenu i digitalnu tranziciju malih iznajmljivača te njihovu transformaciju u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu. Za poticanje modernizacije i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta namijenjeno je 50 milijuna kuna.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi od 100.000 kn do 1,5 milijuna kuna.

U trećoj grupi predviđeno je 180 milijuna kuna za poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznos od 2 milijuna do 21 milijun kuna.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru javnog poziva, ovisno o pojedinoj grupi, su mikro, mala, srednja i velika poduzeća, postojeći iznajmljivači ili skupina postojećih iznajmljivača te pravni subjekti (mikro, malo, srednje i veliko poduzeće) koji vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o tom javnom pozivu otvoreno je do 27. lipnja 2022. godine.

Objava poziva očekuje se tijekom ljetnih mjeseci te je ključno žurno pristupiti izradi i ishođenju sve projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt, pravomoćna građevinska dozvola, odgovarajući akt o prihvatljivosti zahvata za okoliš) pri čemu je nužno voditi računa o zelenim zahtjevima odnosno implementaciji načela DNSH (“Ne nanosi značajnu štetu”).

Besplatna provjera prihvatljivosti

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem. Pozivamo Vas da nam čim prije ostavite svoje podatke popunjavanjem kratkog upitnika dostupnog niže ili nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr kako bismo razgovarali o suradnji.

 

Fill out my online form.

Najnoviji članci iz iste kategorije