Poduzetnici, na vrijeme se pripremite za natječaj “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“

Kako se pripremiti i biti što uspješniji u povlačenju sredstava iz EU fondova iz natječaja ‘Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo?

Znate li da u okviru ovog poziva možete financirati solarne panele i druge održive oblike grijanja? Znate li da su prihvatljive aktivnosti građenje, rekonstrukcija i modernizacija vaših poslovnih objekata; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila, hardvera i softvera; nabava patenata i  autorskih prava.

Vrijeme je za ubacivanje u petu brzinu kako bi poduzetnici došli do predviđenih potpora.

EU je predvidjela 1,9 milijardi kuna za ulaganja usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu. Poziv će biti namijenjen malim, srednjim i srednje kapitaliziranim poduzećima do 3.000 zaposlenih.

Bespovratna sredstva dodijelit će se samo financijski održivim poduzećima iz navedenih prihvatljivih sektora samo ako u kompetitivnom postupku dodjele sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose jednom ili više sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Iznos sredstava i namjena

Procijenjena alokacija: 1,9 milijardi kuna

Predviđeni maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

 • za MSP-ove do 7,5 mlijuna kuna
 • za srednje kapitalizirana poduzeća do 35 mlijuna kuna

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljive aktivnosti odnose se na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u privatnim malim i srednjim poduzećima, te srednje kapitaliziranim poduzećima, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

 • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama
 • održive uporabe prirodnih resursa
 • prijelaza na kružno gospodarstvo
 • sprečavanja i kontrole onečišćenja.
 

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
 • ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • aktivnosti neophodne za provedbu projekta

 

Prihvatljivi troškovi:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (npr. građenje ili rekonstrukcija poslovnih objekata; preuređenje i modernizacija; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila; nabava hardvera i softvera; nabava patenata, autorskih prava i sl.)
 • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 • sudjelovanje na sajmovima
 • usavršavanje
 • uvođenje grijanja i hlađenja
 • priprema projektne dokumentacije
 • promidžba i vidljivost.

Kome su namijenjena sredstva?

Bespovratna sredstva dodijelit će se financijski održivim poduzećima čija ulaganja doprinose jednom ili više ciljeva kružnog gospodarstva i održivosti.

Vrste potpora

Maksimalna moguća razine potpore EU potpore u postotku ukupnog troška ulaganja (tzv. intenziteti potpore) bit će sukladna GBER-u i važećoj karti regionalnih potpora, a intenziteti potpore kreću se od 20% – 50% prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja.

1. regionalne potpore za početna ulaganja – državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima radi doprinosa gospodarskom razvoju ovisno o zemljopisnom području

 • prihvatljivi troškovi uključuju: troškove ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i troškove plaća proizašle iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja

Predloženi intenziteti regionalnih potpora za pojedinu regiju:

 

NUTS 2 regije

 

Intenzitet potpore %

 

Mala poduzeća

Srednja poduzeća

Velika poduzeća

Grad Zagreb

55%

45%

35%

Panonska Hrvatska

70%

60%

50%

Sjeverna Hrvatska

70%

60%

50%

Jadranska Hrvatska

60%

50%

40%

2. potpora za ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća kroz regionalne potpore za ulaganje – u okviru ove potpore korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih ulaganja ili vanjskih financiranja

3. potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja (npr. troškovi osoblja; troškovi instrumenata, opreme, zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt; troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima; dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta).

4. potpore za usavršavanje kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima (npr. troškovi predavača koji su sudjelovali u usavršavanju; troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s projektom usavršavanja (npr. putni troškovi, materijali, alati nužni za usavršavanje))

5. potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti (npr. dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti).

6. potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (npr. za nova postrojenja te dodatne troškove ulaganja neophodne za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora).

7. potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (npr. troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti).

8. de minimis potpore 

 •  

Besplatna provjera prihvatljivosti

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem i ispunjavanja baze projektnih ideja. Pozivamo Vas da nam čim prije ostavite svoje podatke popunjavanjem kratkog upitnika dostupnog niže ili nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr  kako bismo razgovarali o suradnji.

Najnoviji članci iz iste kategorije