Predstavljanje novog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Posebni uvjeti Ugovora

Novi ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor) sastojat će se, kao i do sada, od Općih (Prilog 05) i Posebnih (Prilog 06) uvjeta koji se primjenjuju za projekte financirane iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa u razdoblju 2007.-2013., a zajedno su dio Pravilnika za pripremu i provedbu projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prilog I Opis i Proračun Projekta, Prilog II: Opći uvjeti te Prilog III čine ostalu popratnu dokumentaciju.

Ugovor na samom početku definira uključene strane u ugovor, njihove obaveze te iznos sufinanciranja.

Ugovor stupa na snagu potpisom posljednje strane te ostaje na snazi dok se ne izvrše sve obaveze ugovornih strana. Vrijeme provedbe, vrijeme financiranja i vrijeme prihvatljivosti izdataka, kao što je i definirano u Općim uvjetima, mora se odrediti u Posebnim uvjetima Ugovora.

Razdoblje prihvatljivosti izdataka donosi i jednu novinu u natječajima iz strukturnih i Kohezijskog fonda u odnosu na pretpristupne programe, a to je da se mogu financirati i troškovi koji su nastali prije potpisa Ugovora, ako je natječajem tako bilo predviđeno.

Moguće je definirati da Korisnik ima pravo na isplatu predujma. Ako je tomu tako, Ugovorom će se definirati maksimalni iznos predujma koji ni u kojem slučaju ne može biti veći od 30% ukupnog iznosa bespovratnih sredstava, a koji korisnik može zatražiti.

Korisnik također Ugovorom preuzima odgovornost osiguravanja raspoloživosti sredstava ukupne projektne vrijednosti za plaćanje neprihvatljivih izdataka.

U trećem članku Posebnih uvjeta reguliran je i najniži iznos izdatka za podnošenje Zahtjeva za nadoknadu sredstava po obje metode (metoda plaćanja i metoda nadoknade), te se također naznačuje ukoliko Korisnik smije koristi samo jednu od navedenih metoda.

Samo ako je natječajem tako predviđeno, u trećem članku definirati će se visina na koju Korisnik izdaju mjenicu Posredničkom tijelu 1, kao osiguranje za eventualne povrate sredstava. Alternativno osiguranje može biti i financijsko jamstvo banke. Ukoliko je Korisnik obavezan imati ili mjenicu ili bankovnu garanciju, ista će se smatrati dijelom Priloga III Posebnih uvjeta Ugovora.

Novost u odnosu na ugovore iz pretpristupnih programa je također i da se partneri specifično spominju već u ovim Posebnim uvjetima Ugovora.

Članak 5 Posebnih uvjeta definira sve prihvatljive izdatke, kako je i navedeno u Uputama za prijavitelje, te odobreno u procjeni projekta. Zanimljivost novih natječaja, a time i Ugovora je da je općenito moguće priznati trošak volonterskog rada (izračun troška se radi u odnosu na primjer na cijenu sata rada), koji se odnosi na vrijednosti volonterskog rada upotrijebljenu od strane Korisnika za postizanje projektnih ciljeva, kao što je definirano u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka. Natječaj će definirati da li je ova vrta troška prihvatljiva.

Novo je također da Ugovor Korisnika obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama vidljivosti povrh onih koje su opisane u Prilogu I, ukoliko PT2 postavi takav zahtjev.

Ugovor definira I uvjete za upravljanje projektnom imovinom, gdje je uobičajeno da imovina koja se stečena u Projektu mora koristit u skladu s opisom projekta (Prilog I).

Prilozi Ugovora koji definiraju obveze u dijelu financijskog planiranja i izvješćivanja su:

  • Prilog 07 Zahtjev za plaćanje predujma
  • Prilog 08 Zahtjeva za nadoknadom sredstva
  • Prilog 09 Završno izvješće o provedbi
  • Prilog 10 Izvješće nakon provedbe projekta

Ugovor potpisuju tri strane, i to Posredničko tijelo razine 1, Posredničko tijelo razine 2 i Korisnik.

[wpfilebase tag=file id=6 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije