POZIV U NAJAVI: „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Cilj najavljenog poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

 

Prihvatljivi prijavitelji su iz sljedećih područja:

 • arhitektura
 • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre
 • mediji, baština
 • dizajn
 • izvedbene umjetnosti
 • knjiga i nakladništvo
 • primijenjene i vizualne umjetnosti

 

Osnovna djelatnost prijavitelja treba biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Grupa A:
  • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
  • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
 • Grupa B:
  • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
  • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

 

Iznos sredstava:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 33 miljuna eura!

 

NAJNIŽI IZNOS POTPORE

NAJVIŠI IZNOS POTPORE

GRUPA A (26.544.561,00 EUR)

39.816,00 EUR

995.421,00 EUR

GRUPA B (6.636.140,00 EUR) 

13.272,00 EUR

185.011,00 EUR

 

Prihvatljivi troškovi:

GRUPA A

 • Trošak gradnje, rekonstrukcije/ modernizacije zgrada,poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele; uključujući energetsku obnovu
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata
 • Troškovi plaća osoblja, komunalni doprinos
 • Troškovi najma, uređivanja i vođenja štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom
 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci, troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja
 • Izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća, izrada dokumentacije za nabavu, stručni nadzor građenja, ostale usluge povezane s projektom ulaganja
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • Troškovi upravljanja projektom te troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta

GRUPA B

 • Održavanje, preuređenje i/ili modernizacija zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu te neizravne troškove po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata
 • Informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver),
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Troškove plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta
 • Najam, uređivanje i vođenje štanda usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja
 • Troškove povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja
 • Troškove savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem
 • Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga
 • Usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom
 • Usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave
 • Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr  ili ispunite kratki upitnik kako bismo besplatno procijenili možete li Vaš projekt prijaviti na ovaj natječaj!

Najnoviji članci iz iste kategorije