Investicijski zajam iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za mikro, male i srednje poduzetnike

Svrha i cilj

Investicijski zajam nacionalnog plana oporavka i otpornosti je dio programa kojeg provodi Vlada Republike Hrvatske s ciljem podrške mikro, malim i srednjim poduzetnicima u njihovom oporavku i jačanju konkurentnosti na tržištu. Glavni cilj ovog programa je poticanje investicijskih aktivnosti koje će pridonijeti razvoju gospodarstva i jačanju zelene i digitalne tranzicije.
Investicijski zajam nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurava povoljnije uvjete financiranja za mikro, male i srednje poduzetnike kojima je potrebna financijska podrška za realizaciju njihovih projekata. Ovaj zajam je dostupan za sve vrste investicija, uključujući projekte iz oblasti zelene i digitalne tranzicije. Povećanje dostupnosti zajmova i povoljniji uvjeti financiranja osiguravaju da poduzetnici imaju dovoljno sredstava za realizaciju svojih projekata, što će u konačnici dovesti do jačanja konkurentnosti i povećanja produktivnosti. Osim toga, ovakvi programi potiču rast i razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika, što pridonosi razvoju cijelog gospodarstva.

 • Ciljna skupina: mikro, mali i srednji poduzetnici
 • Iznos: do 100.000,00 EUR
 • Kamatna stopa: do 0,8 %
 • Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
 • Rok otplate: do 10 godina uključujući poček
 • Instrumenti osiguranja: zadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
 • Potpora: de minimis
 • Namjena: osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)
Kome je namijenjen?

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

 • imaju status “subjekta malog gospodarstva” kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj – imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima
Rok važenja financijskog instrumenta

Ovaj Financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.06.2026. godine.

Za PJR usluge pripreme i prijave na Investicijski zajam iz NPOO, javite se na info@pjr.hr

 

Najnoviji članci iz iste kategorije