Digitalizirajte se uz EU fondove

Objavljen je Javni Poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“

Digitalizacija je ključna za modernizaciju i unapređenje poslovanja. Kako bi podržali mikro, mala i srednja poduzeća u provedbi digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja, objavljuje se Poziv za upis pružatelja usluga u Katalog u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“

Poziv je namijenjen pružateljima usluga koji će biti predmetom vaučera za digitalizaciju.

Poduzetnici će moći odabrati pružatelja usluga iz Kataloga objavljenog na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Katalog omogućava lakši pristup prihvatljivim pružateljima usluga i ubrzava dodjelu vaučera. Ako imate odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete, prijavite se za upis u Katalog pružatelja usluga i budite dio ovog značajnog pothvata! 

Predmet Poziva

Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će  pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi.

MSP-ovi koji će se prijavljivati na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ moraju izabrati pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga.

Prihvatljivi pružatelji usluga moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

 • Imati namjanje jednog (1) zaposlenog na puno radno vrijeme
 • Registrirani najmanje dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog
 • Registrirani za pružanje usluga sukladno NKD-u 2007 u području:
 • J 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnost povezane s njima
 • J 63.1 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima, internetski portali
 • M 70.2 Savjetovanje u vezi s upravljanjem
 • M 73.2 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • P 85 Obrazovanje (vezano za Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina)
 • Imati najmanje tri (3) reference za usporedivu izvršenu uslugu
 • Posjedovati autorska prava/licence za sve aplikacije/softver koji koristi u okviru usluge koju pruža
 • Imati najmanje jednog (1) zaposlenog stručnjaka na puno radno vrijeme. Zaposleni stručnjak mora imati ili najmanje 3 godine djelovanja u navedenom području ili iskustvo s najmanje 5 usporedivih projekata

Prijavitelj je dužan za svako područje vaučera pod kojim želi biti upisan u Katalog dostaviti zasebnu prijavu.

Uvjeti za reference

Potvrđena referenca mora sadržavati najmanje:

 • Naziv i sjedište tvrtke koja potvrđuje referencu (klijent), te naziv (ime i prezime) zakonskog zastupnika klijenta
 • Naziv i adresu tvrtke ili stručnjaka na koju se referenca odnosi
 • Opis i vrijednost pružene usluge te web poveznicu (ako postoji)
 • Iskustvo/ocjenu klijenta o pruženoj usluzi
 • Ime i prezime i kontakt podatke (telefon, e-mail) osobe koja potpisuje referencu (klijent)
 • Datum potvrđene reference
 • Potpis klijenta
Potrebno iskustvo pružatelja usluga po pojedinom vaučeru:
 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

Pružatelj usluge mora imati iskustvo u pružanju usluga neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike malih i srednjih poduzeća za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje digitalnih alata u područjima: digitalnog marketinga i komunikacija, analize podataka i upravljanja podacima, korištenja aplikacija, poslovanja u oblaku i sl.

 • Vaučer za strategiju digitalne transformacije

Pružatelj usluge treba imati iskustvo u izradi strategija digitalne transformacije poduzeća, uključujući definiranje ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, kao i metodologiju praćenja provedbe i akcijski plan za implementaciju digitalne strategije.

 • Vaučer za digitalni marketing

Pružatelj usluge treba imati iskustvo u području izrade alata digitalnog marketinga, redizajna i dogradnje novim funkcionalnostima, kao i u otvaranju novih i unapređenju postojećih kanala komunikacije. Iskustva u području digitalnog marketinga uključuju: izradu internetskih stranica poduzeća, izradu landing stranice, izradu mobilne aplikacije, izradu web aplikacije u svrhu unapređenja poslovanja, izradu web stranice za e-trgovinu i upravljanje društvenim mrežama.

 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)

Pružatelj usluge treba imati iskustvo u području provedbe dijagnostike kibernetičke sigurnosti koja obuhvaća: provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskim sustavima, analizu prikupljenih podataka, definiranje dodatnih poboljšanja sustava, izradu preporuka te generiranje izvještaja za potrebe regulatora.

 • Vaučer za složena digitalna rješenja

Pružatelj usluge treba imati iskustvo u uvođenju složenih digitalnih rješenja namijenjenih npr. Razvoju digitalnih poslovnih modela, ako što su rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, interneta stvari, pametnih usluga, automatizacije, digitalnih rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje donosima s klijentima i dr.

Potrebna dokumentacija
 • Prijavni obrazac
 • Reference
 • Izjavu
 • Životopis stručnjaka
 • Izvod iz odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja (ako je primjenjivo)
 • Obrazac GFI-POD, REGOS, ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
 • Potvrdu Porezne uprave da je pružatelj usluga ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana prije datuma predaje prijave na javni poziv

Za sve dodatne informacije javite nam se na info@pjr.hr

Link na web s pozivom: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Najnoviji članci iz iste kategorije