Objavljen je javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za udruge, sveučilišta, fakultete, visoka učilišta, veleučilišta i institute

Objavljen je Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2)

Cilj Poziva je jačanje otpornosti društva na dezinformacije smanjenjem količine dezinformacija, misinformacija i lažnih vijesti u javnom prostoru, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja i jačanje medijske pismenosti.

Prihvatljivi prijavitelji:
• Udruge (čije je područje djelovanja tematski vezano za projekt odnosno ciljeve Poziva)
• Znanstveno-obrazovne, znanstvene i znanstveno-istraživačke ustanove (sveučilišta, fakulteti, visoka učilišta, veleučilišta, instituti)

Partneri mogu biti:
• Znanstveno-obrazovna, znanstvena i znanstveno-istraživačka ustanova (sveučilišta, fakulteti, visoka učilišta, veleučilišta, instituti)
• Organizacije civilnoga društva sa sljedećim statusom:
o udruga
o zaklada
• Pravne i/ili fizičke osobe (medijski profesionalci) koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici, upisani u odgovarajuće upisnike za obavljanje medijske djelatnosti
• Strukovne komore

Ukupna alokacija: 3.981.684,25 EUR

Iznos bespovratnih sredstava: 99.542, 10 EUR – 199.084,21 EUR

Intenzitet potpore: do 100 %

Prihvatljivi troškovi prijavitelja/partnera

1. Troškovi vanjskih usluga
• savjetodavne usluge
• usluge prevođenja
• usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije
• usluga vrednovanja projektnih aktivnosti ako je predviđeno projektom
• naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti isplaćene pravnim osobama
• naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti isplaćene fizičkim osobama

2. Zapošljavanje i troškovi osoblja (sufinanciranje do 50% ukupnog troška plaće, ne više od 5.000,00 kn mjesečno, što uključuje i honorarne suradnike)

3. Troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja
• troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju
• troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja
• troškovi smještaja za predavače, organizatore predavanja i za polaznike usavršavanja
• troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
• troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju

4. Troškovi povezani s jačanjem suradnje fact-checkera s međunarodnim i nacionalnim dionicima posvećenim borbi protiv dezinformacija, prvenstveno drugim fact-checking projektima i organizacijama te medijima
• troškovi putovanja (troškovi prijevoza i dnevnica) u zemlji i inozemstvu za djelatnike prijavitelja/partnera i/ili članove projektnog tima koji sudjeluju u projektnim aktivnostima
• troškovi smještaja

5. Troškovi promidžbe i vidljivosti
• troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.)
• materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge)
• troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.
• priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava
• uspostava i održavanje internetskih stranica
• troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora
• troškovi promocije proizvoda i usluga (npr. troškovi sudjelovanja i prezentacije na promotivnim događanjima i sl.) povezanih s projektom
• troškovi vezani uz aktivnosti promidžbe i vidljivosti

6. Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za provjeru točnosti informacija i troškovi povezani s nabavom opreme (dostava, instalacija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme).

7. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta

8. Neizravni troškovi (npr. administrativni troškovi kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi)

Projekt u pravilu ne smije ostvarivati prihod od projektnih aktivnosti.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova partnera ne smije biti veći od 30% prihvatljivih troškova projekta.
Ukupan iznos prihvatljivih troškova partnera ne smije biti veći od 30% prihvatljivih troškova projekta.
Projektni prijedlozi podnosit će se od 1. veljače 2023. do 30. travnja 2023. godine.

Za sve dodatne informacije javite nam se na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije