Potpora potencijalnim prijaviteljima/korisnicima grant shema pod Operativnom strukturom „Razvoj ljudskih potencijala“

Tehnička pomoć unutar projekta namijenjena je potpori za pripremu zadovoljavajućeg broja dobro dizajniranih i zrelih projektnih prijedloga koji će osigurati korištenje EU pomoći efikasno i pravovremeno.

Pomoć će se pružiti sljedećim grant shemama: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, faza II, Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom te Jačanje socijalnog dijaloga. Zadatak PJR-a je pružanje treninga za potencijalne korisnike navedenih grant shema.

Najnoviji članci iz iste kategorije