Tehnička pomoć Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja vezana uz tri programa Vlade Republike Hrvatske usmjerena na energetsku obnovu te uz pitanje izgradnje stanova za najam

Tehnička pomoć uključivala je izradu pisanih mišljenja i konzultacije na tri programa Vlade Republike Hrvatske – Program energetske obnove obiteljskih kuća, Program energetske obnove zgrada javnog sektora te Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Cilj tehničke pomoći bio je ispitivanje mogućnosti korištenja strukturnih fondova Europske unije za financiranje navedenih programa, sukladnosti programa s pravilima i uredbama koje reguliraju EU fondove, sukladnost programa s pravilima državnih potpora te savjetovanje pri uspostavi institucionalnog okvira za provedbu programa u kontekstu EU financiranja.

Najnoviji članci iz iste kategorije