Poslovno učilište Experta: project manager EU fondova

PJR je u učilištu Experta izradio i izveo 48-satnu nastavu u kolegijima: ˝Ugovaranje projekata i vještine upravljanja provedbom projekata˝ i ˝Simulacija provedbe projekta˝.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije