EU natječaji i ugovori o uslugama – od ideje do ugovora

PJR je na poziv Hauska&Partner Group održao in-house dvodnevnu edukaciju o EU natječajima i ugovorima o uslugama. Edukacija je pokrila teme Uvod u fondove EU i proračun Unije, karakteristike fondova (IPA/SF/Programi Unije), pojašnjenje PRAG procedura i natječajne dokumentacije za usluge, slaganje ponude i provedba ugovora o uslugama.

Najnoviji članci iz iste kategorije