EU natječaji i ugovori o uslugama – od ideje do ugovora

PJR je na poziv Hauska&Partner Group održao in-house dvodnevnu edukaciju o EU natječajima i ugovorima o uslugama. Edukacija je pokrila teme Uvod u fondove EU i proračun Unije, karakteristike fondova (IPA/SF/Programi Unije), pojašnjenje PRAG procedura i natječajne dokumentacije za usluge, slaganje ponude i provedba ugovora o uslugama.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »