Direkcija za EU integracije BIH: upravljanje grantovima

Na poziv Direkcije za europske integracije BiH, održali smo jednodnevni seminar za korisnike grant sheme Jugoistočna Europa (SEE) o tome kako kvalitetnije provoditi svoje međunarodne projekte. Ciljevi seminara su bili prenijeti i razmijeniti iskustva u provedbi EU projekata, spoznati čime sve treba upravljati u provedbi projekata i koji su zadaci projektnog menadžera te razumjeti pravila koja postoje u grant ugovorima.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »