PJR božićni nagradni natječaj

Na našem Instagram profilu organizirali smo božićni natječaj u kojem možete osvojiti 3x jednodnevne edukacije po izboru u 2022. godini. 

Ne propustite ovu vrijednu nagradu!

 

Uvjeti sudjelovanja:

Projekt jedna razvoj d.o.o. (dalje u tekstu: Priređivač) provodi nagradni natječaj “PJR ORGANIZIRA BOŽIĆNI NAGRADNI NATJEČAJ” u svrhu svoje promocije.

Sudjelovati u nagradnom natječaju mogu sve punoljetne fizičke osobe hrvatski državljani, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici društva Projekt jednako razvoj d.o.o. te članovi njihovih užih obitelji. U nagradnom natječaju sudjelovat će svi komentari istaknuti od strane korisnika profila najkasnije do 27.12.2021., uključujući i navedeni datum. Dobitnici će biti proglašeni u priči Instagram profila 28.12.2021. Priređivač će u svrhu dodjele nagrada kontaktirati 3 (tri) sudionika odnosno korisnika profila čiji su komentari odabrani kao najkreativniji na nagradnom natječaju. Nagrade će dobitnici moći preuzeti u sjedištu tvrtke Projekt jednako razvoj, Petrovaradinska 1, Zagreb ili dostavom na kućnu adresa dobitnika. U nagradnom natječaju može se sudjelovati samo jedanput, a sve daljnje objave istaknute od strane istog korisnika profila neće biti uzete u obzir. Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Priređivač može komunicirati vezano uz ovaj nagradni natječaj s dobitnicima putem telefona ili pismeno u periodu trajanja natječaja kao i u periodu od 6 mjeseci nakon završetka istog.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA: U svrhu preuzimanja nagrade korisnik profila čiji je komentar odabran na nagradnom natječaju dobrovoljno daje osobne podatke na način da pošalje podatke putem e-maila na info@pjr.hr, a iste će se koristiti samo i isključivo u svrhu provođenja ovog nagradnog natječaja, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba) te pripadajućem zakonu o provedbi iste. Priređivač kao voditelj obrade u svrhu provedbe nagradnog natječaja obrađuje u svrhu obavještavanja dobitnika i dostavljanja nagrade na kućnu adresu, odnosno ispunjavanja prava i obveza iz nagradnog natječaja sljedeće osobne podatke: ime i prezime, kućna adresa i telefonski broj. Nedavanje osobnih podataka ima za posljedicu nemogućnost dostavljanja nagrade osvojene u nagradnom natječaju. Pravna osnova za obradu podataka u nagradnom natječaju je čl. 6. st. 1. b) Opće uredbe. Podaci prikupljeni u svrhu dostavljanja nagrade bit će izbrisani i od strane Priređivača i od strane poslovnog partnera u nagradnom natječaju najkasnije u roku od 6 mjeseci od završetka nagradnog natječaja. Svi sudionici imaju pravo na pristup podacima, pravo na ispravak podataka, pravo na prigovor na obradu podataka, pravo na brisanje podataka i pravo na ograničenje obrade podataka koji se odnose na sudionika, a navedena prava ostvaruju se putem e-mail adrese: info@pjr.hr. Svi sudionici također imaju pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb Telefon: 00385 (0)1 4609-000, e-mail: azop@azop.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije