Ostalo je još malo vremena za prijavu na poziv “Inovacije u S3 područjima”

Poziv „Inovacije u S3 područjima“ otvoren je još u srpnju i rok za prijavu projekata je 15. studenog 2019. putem sustava e-Fondova. Mogućnosti unutar ovog poziva su velike te se bliži krajnje vrijeme za krenuti u postupak prijave.

 

Unutar ovog poziva prihvatljiva je priprema dokumentacije za prijavu projekata i provedba projekata te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu. Predviđeno trajanje ovih projekata je najduže 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora. Cilj poziva je podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište.

Strategije pametne specijalizacije (S3) uključuju:

TEMATSKA PRIORITETNA PODRUČJA S3
PODTEMATSKA PRIORITETNA PODRUČJA S3 ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA ENERGIJA I ODRŽIVI

OKOLIŠ

PROMET I

MOBILNOST

SIGURNOST HRANA I BIOEKONOMIJA
Farmaceutika,

bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja

Energetske

tehnologije,

sustavi i oprema

Proizvodnja

dijelova i

sustava visoke

dodane

vrijednosti za

cestovna i

željeznička

vozila

Kibernetička

sigurnost

Održiva

proizvodnja i prerada hrane

Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike Ekološki prihvatljive

tehnologije, oprema i novi materijali

Ekološki

prihvatljiva

prometna rješenja

Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene Održiva

proizvodnja i prerada drva

 

Nutricionizam

Inteligentni

transportni

sustavi i logistika

Program

protuminskog

djelovanja

HORIZONTALNE TEME
KET ICT

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište, ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, dobivanje patenata, troškove osoblja i istraživanja u svrhu inovacija i komercijalizacije novih proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Projektima će se financirati:

 • Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (
 • Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. i 4. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili „Inovacija procesa“.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive kategorije pokrivaju

 1. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje:
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta;
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licence, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
 1. mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
 2. mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
 3. mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
 4. mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća

Regionalne potpore dijele se po aktivnostima: ulaganje u materijalnu imovinu i ulaganje u nematerijalnu imovinu.

 1. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:
 • Troškovi plaća osoblja (mogu iznositi do 80% iznosa ukupne vrijednosti projekta)
 • Neizravni troškovi (dodatni režijski poslovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda)
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme , u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima.
 • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
 • Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba
 1. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore male vrijednosti (Program de minimis):
 • Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti sukladno Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020. (Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata, prihvatljivi su do 15.000,00 HRK)
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv (prihvatljivi su do 40.000,00 HRK)
 • Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu)
 • Troškove revizije projekta
 • Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
 • Troškove pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)

 

Iznosi i intenzitet potpora

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv je 634.000.000,00 kn, najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 750.000,00, dok je najviši 20.000.000,00 kn. Intenzitet potpore ovisi kategoriji troškova te veličini poduzetnika, minimalni intenzitet potpore je 35% dok je najviši 75%.

Za više informacija javite se na info@pjr.hr

 

Najnoviji članci iz iste kategorije