Evaluacija projekta “Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za period 2014.-2020.”

Cilj Fonda europske pomoći za najpotrebitije  je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama te aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe. Operativni program će predstavljati osnovni strateški dokument za korištenje i provedbu Fonda, identificirat će najpotrebitije osobe, odnosno ciljnu skupinu, definirat će vrste materijalne pomoći koje će se putem Fonda pružati i drugo.

Najnoviji članci iz iste kategorije