Objavljen je Poziv  ‘Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća’

Objavljen je Poziv  ‘Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća’ koji je primarno namijenjen inovativnim novoosnovanim MSP-ovima (mali i srednji)  poduzećima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (TRL 5-8). 

Predmet Poziva:

Ovim Pozivom će se poticati investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 – TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Svrha (cilj) Poziva:

Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržati će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj minimalno 30 dana prije dana predaje projektnog prijedloga, a maksimalno 5 godina. Poziv se odnosi na projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (TRL 5-8). 

Iznos sredstava i namjena

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 141.700.000 kn

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 200.000 kn

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 1.000.000 kn

Intenzitet potpore: 85%

Projekt može trajati do 24 mjeseca.

Prihvatljivi troškovi 
 • Nabava instrumenata i opreme
 • Troškovi plaća
 • Amortizacija instrumenata, opreme i zgrade
 • Neizravni troškovi (troškovi najma, režijski troškovi) 

Vanjske usluge:

 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga,  pripremu i provođenje postupaka nabave te vođenje projekta 
 • Troškovi savjetodavnih usluga za inovacije
 • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije
 • Troškovi dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva)
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
 • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika
 • Osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke 
 
Projektni prijedlozi će se podnositi od 12. kolovoza 2022. do 12. rujna 2022. 
Besplatna provjera prihvatljivosti

PJR za vas izrađuje stručno mišljenje o prihvatljivosti vaše projektne ideje sukladno ovom Pozivu, čime procjenjujemo koliko bodova projekt može ostvariti i savjetuje li se da aplicirate (kolike su vam šanse). Mišljenje o sukladnosti projekta s pozivom je besplatno. Važno je samo krenuti na vrijeme. Potičemo vas da nam se javite na info@pjr.hr ili ispunite kratku kontakt formu niže i javit ćemo Vam se u najkraćem roku kako bi vam dali relevantan savjet.

Najnoviji članci iz iste kategorije