Digitalizirajte svoje poslovanje uz bespovratne EU potpore

Dragi poduzetnici, ako vam prigovaraju da ste tehnološki „zapeli“ u prošlom stoljeću, od 1. srpnja imate priliku digitalno se unaprijediti i iskoristiti „Bespovratne potpore za digitalizaciju!“

Potporama možete nabaviti digitalne alate i opremu te ojačati digitalne vještine za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Koliki je ukupan iznos raspoloživih sredstava?

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 206 milijuna kuna.

Tko se može prijaviti na Poziv?

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici

Prijaviti se možete ukoliko ispunjavate sljedeće uvjete:

 • minimalno 3 zaposlena na puno radno vrijeme u 2021. godini
 • pozitivan EBITDA / nemate iskazan gubitak prema DOH obrascima u 2021.
 • poslovni prihodi u 2021. godini iznose minimalno 100% vrijednosti projekta

Koliko bespovratnih sredstava možete dobiti?

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po projektu je 150.000 kuna, dok je najviši iznos 750.000 kuna.

Koliko bespovratnih sredstava dobivate iz Poziva?

Od 55% do 70% prihvatljivih troškova (ovisno o području sjedišta prijavitelja)

Kada kreću prijave i do kada traju?

Prijave će se podnositi od 1. srpnja 2022. do 12. kolovoza 2022. putem sustava eNPOO.

Što možete financirati iz ovog Poziva?

 • Nabava softvera i izrada/razvoj specifičnog softvera
 • Licence za nabavu ili nadogradnju softvera
 • Korištenje usluga računalnog oblaka (Cloud) – SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl.
 • Nabava aplikativnih mrežnih rješenja i licenci
 • Nabava računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju
 • Projektiranje i nabava opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije
 • Troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost
 • Edukacija zaposlenika
 • Trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije

Ako planirate digitalizirati vaše poslovanje i zainteresirani ste za prijavu na Poziv, kontaktirajte nas na info@pjr.hr ili popunite kratki upitnik niže.

Fill out my online form.

Najnoviji članci iz iste kategorije