Objavljen je indikativni plan objave poziva za 2018. godinu

Dana 29. prosinca 2017. godine objavljen je novi indikativni plan Poziva sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“  2014. – 2020. za 2018. godinu. Indikativni iznos financijske omotnice za 43 otvorena postupka dodjele je nešto više od 4,5 milijardi kuna.  U planu je navedeno još 6 poziva koji su ograničeni postupci. Indikativni plan objave poziva je podijeljen na kvartale, tako se većina poziva planira otvarati krajem svakog kvartala, u ožujku, lipnju, rujnu te prosincu 2018. godine. Indikativni intenzitet potpore će se kretati od 35% do 85%.

U prvom kvartalu planirana je objava 11 poziva, u drugom 14 poziva, u trećem 12 poziva, dok je za zadnji kvartal i kraj 2018. planirano 6 poziva. Od ukupno 43 poziva 21 poziv je namijenjen poduzetnicima i poduzetničkim potpornim institucijama, jedan je namijenjen znanstvenim organizacijama u kojem poduzetnici mogu biti partneri, ostali pozivi namijenjeni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Otvaranje prvog poziva ove godine planirano je za 15. siječnja, „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – prvi poziv“. Prihvatljivi prijavitelji će biti znanstvene organizacije, dok će im partneri moći biti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Cilj poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija, u suradnji s poslovnim sektorom.

Također, 15. siječnja se otvara i dugoočekivani poziv „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“. Prihvatljivi prijavitelji će biti mali i srednji poduzetnici, dok je cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije.

Do kraja siječnja bi se trebao otvoriti i poziv „Razvoj poduzetništva u Gradu Vukovaru“ koji prati slične pozive otvorene za gradove Beli Manastir, Petrinju, Knin i Benkovac, kojima je cilj podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanje konkurentnosti poduzetnika u pet ratom pogođenih gradova.

Po prvi put jedan poziv je namijenjen i fizičkim osobama, a to je „Energetska obnova obiteljskih kuća“ kojem je cilj smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama.

Od 43 otvorena postupka dodjele njih 14 je namijenjeno poduzetnicima, većinom mikro, malim i srednjim. Pozivi su:

 • Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II
 • Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
 • Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnost
 • Podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti
 • Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a – faza II
 • Unapređenje poslovanja mikro MSP uvođenjem IKT -vaučeri
 • Internacionalizacija poslovanja MSP – Faza 2
 • Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)
 • GS (Global Systems) Integrator 2018
 • Inovacijski vaučeri
 • Inovacije u područjima S3
 • Inovacije novoosnovanih MSP- Faza II
 • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) – prvi poziv
 • Razvoj poduzetništva u Gradu Vukovaru

Plan je moguće u cijelosti pregledati na sljedećoj poveznici.

Najnoviji članci iz iste kategorije