Novosti koje donosi novi „Guide to CBA“ Europske komisije

pjr-educa-47

Europska komisija je za potrebe što točnije procjene potrebe i isplativosti ulaganja sredstava poreznih obveznika u javne projekte unapređenja kvalitete života građana Europske unije u suradnji s vanjskim suradnicima razvila set alata za što kvalitetniju procjenu krajnjih koristi za stanovništvo i korisnike u ekonomskoj analizi, a koja predstavlja upravo studija izvodivosti. Također, za projekte veće od 50 milijuna eura, a koje odobrava Europska komisija, način izrade studije izvodljivosti je točno propisan, a taj isti obrazac se često primjenjuje i kod manjih natječaja. Kako bi se izbjegle i minimizirale pogreške, sastavljen je vodič za izradu studija izvodivosti, a njegova posljednja inačica, izdana 2014. godine, donosi određene novosti i unapređenja u odnosu na inačicu iz 2008. godine.

Razlike i novosti u odnosu na „Guide to CBA“ iz 2008. godine

Za ostvarivanje ciljeva zadanih za programsko razdoblje 2014. – 2020., kohezijska politika i europski fondovi trebaju ostvariti zadane ciljeve iz strategije Europa 2020. Države članice su dužne usmjeriti pomoć Europske unije na aktivnosti koje donose najveću dodanu vrijednost u odnosu na strategiju Europa 2020. Glavni prioriteti predstavljaju pametni rast, održivi rast i uključivi rast. U svrhu prilagodbe ostvarivanju prioriteta donesene su i određene izmjene u samim programima:

  • Prema vodiču iz 2008. godine, vrijednost projekata ispod koje nije potrebno strogo koristiti upute za izradu studije (iz samog vodiča) iznosila je 50 milijuna eura (veliki projekt), dok je u novom vodiču iz 2014. godine taj iznos povećan na iznos od 75 milijuna eura za projekte koje promiču održivi promet i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža (članak 9. stavak 7. Uredbe EU 1303/2013).
  • Prema vodiču iz 2008. godine veliki projekti su financirani u sklopu operativnog programa, a lista velikih projekata u operativnom programu je indikativna. Prema vodiču iz 2014. godine veliki projekti su financirani u sklopu operativnog programa, oni dodatno mogu biti podržani s više od jedne prioritetne osi unutar operativnog programa, a pojedini veliki projekti mogu biti financirani direktno od Europske komisije.
  • Troškovi povezani s velikim projektima mogu biti uključeni u zahtjev za isplatu prema vodiču iz 2008. godine i prije odobrenja projekta od same Europske komisije. Prema vodiču iz 2014. godine troškovi povezani s velikim projektima mogu biti priznati u zahtjevu za isplatu tek nakon što upravljačko tijelo države članice obavijesti Europsku komisiju ili veliki projekt bude odobren.
  • Trajanje odobrenja za provedbu velikog projekta prema vodiču iz 2008. godine vrijedilo je tijekom cijelog vremena trajanja programa. Prema vodiču iz 2014. godine odobrenje Europske komisije uvjetovano je potpisivanjem ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili o radovima unutar roka od 3 godine od dana odobrenja projekta od strane Europske Komisije.
  • Izračun neto prihoda prema vodiču iz 2008. godine se obavljao na način da se izračunavala diskontirana vrijednost neto prihoda, dok je prema vodiču iz 2014. godine izračun neto prihoda moguć na još dodatna 2 načina; primjenom ujednačene postotne stope i uz primjenu smanjene stope sufinanciranja za odabranu prioritetnu os (u skladu s člankom 61. Uredbe EU 1303/2013).
  • Ocjenjivanje projekta i proces odlučivanja u vodiču iz 2008. godine obavljao se na sljedeći način: prijava se obavljala na način da je država članica prijavila veliki projekt Europskoj komisiji, a ona je projekt ocjenjivala (po potrebi se savjetujući s vanjskim stručnjacima, uključujući Europsku Investicijsku Banku). Odobrenje se obavljalo na način da je Europska komisija odlučivala u roku od 3 mjeseca te bi, ukoliko se veliki projekt ne bi slagao s regulativom Europske unije, donosila negativnu odluku ili tražila od države članice da povuče prijedlog za financiranje. Prema vodiču iz 2014. godine: Procedura sukladno članku 102. stavku 1. Uredbe EU 1303/2013 – ukoliko država članica odluči, veliki projekt mogu ocjenjivati neovisni stručnjaci uz potporu tehničke pomoći ili, u dogovoru s Europskom komisijom, drugih nezavisnih stručnjaka. Država članica obavještava Komisiju o rezultatima iznoseći podatke propisane u članku 101. Uredbe EU 1303/2013, a zatim Europska komisija odobrava ili odbija veliki projekt u roku od tri mjeseca. U slučaju izostanka odluke, veliki projekt se smatra odobrenim nakon tri mjeseca od obavijesti. Procedura sukladno članku 102. stavku 2. Uredbe EU 1303/2013 – a) država članica šalje zahtjev za velikim projektom Europskoj komisiji. Europska komisija ocjenjuje i donosi odluku o odobrenju ili odbijanju velikog projekta države članice u roku od tri mjeseca; b) za aktivnosti koje su nastavak prethodnog velikog projekta koji je dobio odobrenje Europske komisije i u kojem nema značajnih izmjena u odnosu na glavni projekt, država članica može nastaviti s provedbom, te dostaviti propisanu obavijest Europskoj komisiji, te tada nije potrebna niti procjena od strane neovisnih stručnjaka.

[wpfilebase tag=file id=13 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije