Novčani tijek u grant ugovoru

U programu IPA grant ugovori (ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava) nude tri osnovne mogućnosti plaćanja. Opciju plaćanja izabire ugovorno tijelo, temeljem odredbi općih uvjeta ugovora. Mogućnost koja se najmanje koristi, i koja je daleko najnepovoljnija za prijavitelje jest da se cjelokupno plaćanje provede po završetku provedbe projekta i odobrenju završnog izvještaja. Druge dvije mogućnosti mnogo su povoljnije te se u pravilu uvijek koristi jedna od njih, stoga će se podrobnije razmotriti.

Opcija 1 primjenjuje se u slučaju da predviđeno trajanje provedbe projekta nije duže od 12 mjeseci ili u slučaju da udio kojim ugovorno tijelo sufinancira projekt ne prelazi 100.000 eura. U navedenim situacijama posebni uvjeti ugovora definiraju isplatu na način da se, po potpisu ugovora i njegovoj dostavi ugovornom tijelu, korisniku sredstava isplati 80% iznosa kojim ugovorno tijelo sufinancira projekt. Pritom, sukladno posebnim uvjetima ugovora, dostava potpisanog ugovora predstavlja ujedno i zahtjev za plaćanjem (kojem je, u slučaju da ugovorno tijelo ugovorom to zatraži, potrebno priložiti i financijsku garanciju).

Preostali iznos (maksimalno 20% od predviđenog maksimalnog iznosa kojim ugovorno tijelo sufinancira projekt) isplaćuje se u roku 45 dana od dana kojeg je ugovorno tijelo odobrilo završni izvještaj o provedbi projekta, a korisnik sredstava dostavio ispravno popunjen zahtjev za plaćanjem (čiji je obrazac dan u aneksu V. grant ugovora). Kako je rok za dostavu završnog izvještaja tri mjeseca od završetka provedbe projekta, rok za dostavu komentara ugovornog tijela dodatnih 45 dana, a rok korisnika za odgovor na tražene dopune dodatnih 30 dana, prilikom izrade projekta i planiranja vlastitog novčanog tijeka u projektu potrebno je uzeti u obzir da će završno plaćanje, ukoliko se iscrpe navedeni rokovi iz općih uvjeta ugovora, uslijediti tek: 3 mjeseca + 45 dana + 30 dana + 45 dana = oko 210 dana od završetka provedbe projekta.

Opcija 2 primjenjuje se u slučaju da predviđeno trajanje provedbe projekta prelazi 12 mjeseci, a udio kojim ugovorno tijelo sufinancira projekt je veći od 100.000 eura. U navedenoj situaciji posebni uvjeti ugovora definiraju način isplate na sljedeći način: prva rata pred-financiranja isplaćuje se po potpisu ugovora i njegovoj dostavi ugovornom tijelu, u iznosu od 80% predviđenih troškova prve godine provedbe projekta (naravno, u udjelu u kojem ugovorno tijelo sufinancira projekt). Pritom, sukladno posebnim uvjetima ugovora, dostava potpisanog ugovora predstavlja ujedno i zahtjev za plaćanjem (kojem je, u slučaju da ugovorno tijelo ugovorom to zatraži, potrebno priložiti i financijsku garanciju). Svaka sljedeća među-rata financiranja može se isplatiti po isteku 12-mjesečnog perioda provedbe, sukladno proračunu predviđenim ugovorom. Osnova za isplatu među-rate jest odobren među-izvještaj o napretku projekta te ispravno popunjen zahtjev za plaćanjem koji podnosi korisnik. Rok za dostavu među-izvještaja je istek svakog 12-mjesečnog razdoblja provedbe projekta. Rokovi ugovornog tijela za traženje ispravaka (45 dana), korisnika za dostavu ispravaka (30 dana) i plaćanje (45 dana) isti su kao i pri odobrenju završnog izvještaja. Stoga, će među-plaćanje, ukoliko se iscrpe navedeni rokovi iz općih uvjeta ugovora, uslijediti: 45 dana + 30 dana + 45 dana = 120 dana od isteka 12-mjesečnog razdoblja provedbe. Ovo znači da projekti koji traju primjerice 16 mjseci svoju ratu plaćanja dobiti nakon što je projekt završio.

Završna rata financiranja ne može biti manja od 10% iznosa kojim ugovorno tijelo sufinancira projekt. Kao i kod opcije 1 za očekivati je da će završno plaćanje uslijediti 210 dana od završetka provedbe projekta. Želimo ukazati na prednosti korištenja EU fondova za korisnike, s obzirom na značajne iznose pred-financiranja, ali i upozoriti na značajan vremenski odmak od završetka izvještajnog razdoblja do isplate rata među-financiranja, a pogotovo isplate završne rate financiranja. Najbolji način da se ti rokovi skrate jest sustavna i kvalitetna izrada izvještaja projekta te njihova pravodobna dostava ugovornim tijelima!

[wpfilebase tag=file id=18 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije