Najava poziva: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nedavno je zatvorilo e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje prvog poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ te se Objava poziva očekuje u IV. kvartalu 2017. godine.

Sukladno dostupnim informacijama, ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru ovog poziva iznose 114 milijuna kuna, pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 500 tisuća kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan ili više projekata, može dodijeliti najviše 20 milijuna kuna.

Ovisno o veličini poduzeća maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti ovisiti će o vrsti projektne aktivnosti, odnosno kategoriji državne potpore. Potpora okvirno iznosi 65% za mala, 55% za srednja, a 45% prihvatljivih troškova projekta za velika poduzeća. Ostalih 35-55% od iznosa prihvatljivih troškova projekta prijavitelj mora sam osigurati.

Tko se može javiti na poziv?

Poziv je namijenjen mikro,malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (primarno industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijske industrije, industrije stakla, keramike i građevinskog materijala, industrije ekstrakcije rude, tekstilne, industrije kože i odjeće, papirne industrije i tiska, inženjeringa, industrije drugih metala i druge, izuzev proizvodnje hrane i pića te duhanske industrije).

Sukladno trenutnom nacrtu prijavitelji će moći prijaviti neograničeni broj projekata uz poštivanje načela zabrane dvostrukog financiranja. U okviru ovog natječaja partnerstvo nije dopušteno. Kako bi ostvarili uvjete prihvatljivosti, prijavitelji moraju imati minimalno jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave te biti u mogućnosti iskazati pozitivan EBITDA (= poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija). Ukoliko je prijavitelj veliki poduzetnik bit će potrebno provesti energetski pregled ili posjedovati ISO 50001 Certifikat.

Prihvatljive aktivnosti

Pozivom se potiču projekti povećanja energetske učinkovitosti industrijskih postrojenja. Ukoliko planirate prijaviti zgrade za energetsku obnovu morate voditi računa da su u funkcionalnoj i geografskoj cjelini s industrijskim postrojenjem.

Prihvatljive projektne aktivnosti sastoje se od:

  1. Pripreme projektno – tehničke dokumentacije
  2. Aktivnosti energetske obnove:
    • Energetska učinkovitost
    • Obnovljivi izvori energije
    • Energetska obnova zgrada
  3. Upravljanja projektom.

Pozivom će se podupirati provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim procesima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere.

Projekt energetske obnove procesa može uključivati i energetsku obnovu zgrada i u tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 40%.

Vrlo važna informacija za sve potencijalne prijavitelje je da će uz glavne aktivnosti energetske obnove biti sufinancirana i  priprema tj. razvoj projekta te upravljanje tj. provedba projekta u obliku potpore male vrijednosti (de minimis) potpore.

Informacije o provedbi projekta

Postupak odabira projektnih prijedloga sastojat će se od 4 faze od kojih je posljednja donošenje Odluke o financiranju. Prijavitelj može tražiti predujam u iznosu do 30%. Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta (a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine), do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najduže do 31. prosinca 2020.

Ukoliko želite sažetak natječaja kako biste detaljnije procijenili ovu priliku za sebe, odnosno stručno mišljenje da li je Vaša ideja / Vaš projekt prihvatljiv za financiranje na ovom natječaju, obratite nam se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije