Na što obratiti pozornost prilikom kreiranja javnonabavljačke dokumentacije za uslugu promidžbe i vidljivosti?

Radi što učinkovitijeg i transparentnijeg trošenja javnih sredstava koja se dodjeljuju kroz EU projekte, svi korisnici dužni su nabavu roba i usluga provoditi putem postupka javne nabave bez obzira na to da li su i inače obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

U postupku javne nabave, izuzetno je važno moći se osloniti na stručnjake koji su educirani za njeno provođenje, ali i koji imaju znanja specifična za određenu branšu (oglašivačku, PR, organizacije događanja i sl.) radi sastavljanja što razumljivijeg i preciznijeg opisa projektnog zadatka na kojem će se temeljiti izvršenje usluge ili isporuka robe.

PJR stručnjaci donose nekoliko jednostavnih savjeta koji će vam pomoći da projekt provedete na vrijeme, izbjegnete žalbe i dobijete predmet nabave željene kvalitete:

Planirajte izradu komunikacijskog plana. On je putokaz za pravodobnu i učinkovitu provedbu aktivnosti koji treba obuhvatiti: ciljeve, ciljne skupine, ključne poruke, aktivnosti, vremenski plan, proračun, procjenu.

Provjerite da li specifikacije traženih roba i usluga sadrže dovoljno informacija  potrebnih dobavljačima za sastavljanje ponude. I ne samo to: provjerite i postoje li uopće takvi materijali i može li ih se nabaviti na našem tržištu.

Pazite na količine. To se prvenstveno odnosi na količine TV i radijskih oglasa (koji se moraju emitirati više puta u danu kroz kontinuirani period kako bi se osigurala njihova dovoljna vidljivost), ali i na količine promotivnih materijala (pri čemu treba razmisliti o načinu njihove distribucije).

Odaberite komunikacijske kanale sukladno ciljnoj skupini. Nemojte se orijentirati na one za koje mislite da su „popularni“ ili najmasovniji već na one koje koristi publika kojoj se obraćate.

Dobro proučite Upute za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru EU fondova. Jedino poštujući ovaj dokument u potpunosti, projekti sufinancirani EU sredstvima mogu imati ispravno provedenu aktivnost promidžbe i vidljivosti. U suprotnom, riskirate financijske korekcije što u konačnici znači povrat isplaćenih sredstava.

Najnoviji članci iz iste kategorije