Pojednostavljene troškovne opcije

Osim primjene stvarno nastalih izdataka, u projektima koji se financiraju iz ESI fondova, moguće je upotrebljavati pojednostavljene troškovne opcije (simplified cost options SCO). One su uvedene u cilju smanjivanja vjerojatnosti pogreške, kao i administrativnog opterećenja korisnika. Upotreba ovih opcija znači da se više ne zahtijeva pronalaženje traga svakog eura sufinanciranih izdataka u priloženim dokumentima.
Nova Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. po kojoj će se provoditi pojednostavljene troškovne opcije u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. stupila je na snagu 1. srpnja 2021. Upravljačka tijela država članica EU će na osnovu Uredbe donijeti odluke koje će se opcije koristiti.
Uredba omogućuje 3 pojednostavljene troškovne opcije:
1. fiksna stopa (flat rate)

U slučaju fiksnih stopa, posebne kategorije prihvatljivih troškova koje su unaprijed jasno utvrđene računaju se primjenom postotka, utvrđenog ex-ante, na jednu ili nekoliko drugih kategorija prihvatljivih troškova. Primjerice, fiksna stopa za indirektne troškove koja je definirana kao 15 % izravnih troškova osoblja.
2. standardna veličina jediničnih troškova (standard scales of unit costs)

U slučaju standardnih veličina jediničnih troškova (SVJT), svi ili dio prihvatljivih troškova operacije računat će se na temelju kvantificiranih aktivnosti, uloženih sredstava (inputa), ostvarenja ili rezultata pomnoženih sa standardnom veličinom jediničnih troškova koja je unaprijed utvrđena. SVJT u načelu se primjenjuje na količine koje je lako utvrditi. Kao primjer SVJT-a je izračun troškova osoblja po satu koji se računa po formuli Trošak osoblja po satu= zadnji dokumentirani godišnji bruto iznos troškova plaća/ 1720 sati.
3. fiksni iznos (lump sums)

U slučaju fiksnih iznosa, svi prihvatljivi troškovi ili dio prihvatljivih troškova operacije računaju se na temelju unaprijed utvrđenog fiksnog iznosa.

U financijskom razdoblju 2021. – 2027. očekuje se povećanje primjene pojednostavljenih troškovnih opcija.

Primjerice, u novoj Uredbi povećao se prag iznosa operacije kada je primjena pojednostavljenih troškovnih opcija obavezna. Prag za manje operacije je bio 100.000,00 EURA, a sad je povećan na 200.000,00 EURA (članak 53).

Najnoviji članci iz iste kategorije