Evaluacija projekta “Lokalni energetski dijalog – LED”

 (DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja) – Cilj projekta bio je osnaživanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i građana u oblikovanju lokalnih politika održivog razvoja i zaštite okoliša. Projektni partneri su organizirali treninge za lokalne sudionike, opremili tri lokalna edukacijska centra praktičnim primjerima održivog korištenja energije te izradili SEAP-e za jedinice lokalne samouprave na području triju LAG-ova.

Najnoviji članci iz iste kategorije