LIFE program

Tijekom kasnih 1980-ih, svijest javnosti o prijetnjama okoliša počela je brzo rasti, te su ekološke katastrofe velikih razmjera poput usmjerile pažnju na potrebu za višim razinama zaštite okoliša. Pitanja poput rupa u ozonskom omotaču na polovima i globalnog zagrijavanja potaknula su ubrzanje europskog kreiranja politike zaštite okoliša i izgradnje institucija.

Djelovanje EU-a na okoliš je zapravo započelo nešto ranije. Priznanje važnosti pružanja financijske pomoći za zaštitu staništa izneseno je 1982. godine kada je Europski parlament uspio uvesti malu proračunsku liniju za očuvanje prirode, omogućavajući financiranje desetak projekata te je financiranje obnovljeno 1983. godine i pružalo je potporu malim projektima.

Od sredine 1980-ih, dva su propisa proširila opseg pomoći EU-a za okoliš uspostavljanjem financijskog instrumenta ACE (1984.-1991.), i otvorila je vrata EU-u za dodjelu financijske potpore projektima u tri područja: razvoj novih čistih tehnologija; Razvoj novih tehnika mjerenja i praćenja prirodnog okoliša; i Pomoći u zaštiti staništa ugroženih vrsta od posebne važnosti za EU.

Zahvaljujući usvajanju Uredbe Vijeća 1973/92, stvoren je novi sveobuhvatni fonda za zaštitu okoliša LIFE I. LIFE je započeo 1992. od kada je sufinancirano više od 5.000 projekata na području zaštite okoliša i klime.

Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Cilj programa LIFE je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Program LIFE daje podršku ciljevima Europskog zelenog plana u području transformacije EU u ravnopravno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem nema emisija stakleničkih plinova u 2050. godini i gdje je gospodarski rast odvojen od korištenja resursa. Također, u području zaštite, očuvanja i jačanja prirodnog kapitala EU-a te zaštite zdravlja i dobrobiti građana od rizika i utjecaja povezanih s okolišem i klimom.

Novi program LIFE podijeljen je u 4 potprograma: Priroda i biološka raznolikost, Kružno gospodarstvo i kvaliteta života, Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i Prijelaz čiste energije.

Nova UREDBA (EU) 2021/783, omogućuje provedbu programa LIFE 2021. – 2027. s ukupnim proračunom u iznosu od 5,432 milijarde EUR. Stopa sufinanciranja kroz trenutni program LIFE je do 60% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do visine 75% iz potprograma Priroda i biološka raznolikost.

Najnoviji članci iz iste kategorije