Erasmus +

Erasmus+ je program Europske Unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi te doprinosi postizanju europskog prostora obrazovanja. 

Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu, a u novom mu je razdoblju na raspolaganju ukupni proračun od oko 26,2 milijarde eura, što je gotovo dvostruko više nego što je bilo dodijeljeno za prethodni program (2014. – 2020.).

Struktura Programa:
 • Ključna aktivnost 1: Obrazovna mobilnost pojedinaca – s ciljem poticanja mobilnosti studenata, osoblja, volontera, osoba koje rade s mladima i mladih.
 • Ključna aktivnost 2: Inovacija i dobre prakse – za razvoj sektora obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih putem 5 glavnih aktivnosti:
  • Strateška partnerstva, za podršku inovacija u sektoru te zajedničke inicijative za promicanje suradnje, uzajamnog učenja i razmjene iskustava.
  • Udruženja znanja za poticanje inovacija u području visokog obrazovanja u suradnji s poduzećima i šire.
  • Savezi za sektorske vještine za rješavanje problema nedostatka potrebnih vještina i osiguravanje bolje usklađenosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s potrebama na tržištu rada.
  • Projekti izgradnje kapaciteta u području visokog obrazovanja za podršku modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokoškolskog obrazovanja.
  • Projekti izgradnje kapaciteta u području sektora mladih za podršku razvoju rada s mladima, neformalnom učenju, volonterskom radu i mogućnostima neformalnog učenja.
 • Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike – s ciljem povećanja sudjelovanja mladih u demokratskom životu, posebno u raspravama s kreatorima politika te razvoj znanja u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
 • Aktivnosti programa Jean Monnet – mogućnosti predavanja, istraživanja te otvaranja rasprava o EU-u i njenim politikama.
 • Sport – za razvoj i provedbu zajedničkih aktivnosti za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti, utvrđivanje i provođenje inovativnih aktivnosti u području sporta te upravljanje neprofitnim događajima kako bi se povećalo sudjelovanje u sportu.

 

Uvjeti za sudjelovanje u Erasmus+ projektu ovise o vrsti aktivnosti koja se podupire u okviru programa. Općenito govoreći, u programu može sudjelovati bilo koja organizacija koja djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih ili sporta, a u nekim aktivnostima mogu sudjelovati i drugi akteri na tržištu rada, poput privatnih poduzeća i drugih javnih organizacija.

Najnoviji članci iz iste kategorije