LIFE program 2018

LIFE program jedan je od najstarijih programa sufinanciranja iz Europske unije koji je započeo još 1992. godine. LIFE je instrument Unije kojim se financiraju projekti unutar zaštite okoliša i klime. Projekti unutar LIFE-a doprinose implementaciji, ažuriranju i razvoju okolišnih i klimatskih politika i zakona kroz financiranje projekata s dodanom vrijednošću.

Do kraja 2013. godine sufinancirano je gotovo 4000 projekata te dodijeljeno više od 3 milijarde € za zaštitu okoliša. LIFE 2014 – 2020 otvara se svake godine, a 17. travnja je otvoren i LIFE 2018. LIFE je podijeljen na nekoliko programa unutar kojih su različiti potprogrami. Programi i potprogrami LIFE-a su:

 1. Tradicionalni projekti
 • Okoliš
 • Priroda i bioraznolikost
 • Okoliš i učinkovitost resursa
 • Upravljanje okolišem i informacijama
 • Klimatske aktivnosti
 • Ublažavanje klimatskih promjena
 • Prilagodba klimatskim promjenama
 • Upravljanje klimom i informacijama
 1. Integrirani projekti
 • Klimatske aktivnosti
 • Okoliš
 1. Projekti tehničke pomoći
 2. Pripremni projekti.

Ovogodišnjim programom povećan je budžet za očuvanje prirode i bioraznolikost. Vrlo važna promjena u odnosu na prijašnje godine su dvije faze prijave za tradicionalne projekte unutar podprograma Okoliša. Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe s područja Europske unije koje su: javna tijela, privatna trgovačka društva i nevladine organizacije. Partnerstva unutar projekata su moguća, dok partneri također moraju biti pravne osobe s područja EU. Stopa sufinanciranja iznosi 55%, osim za projekte iz Prirode i bioraznolikosti gdje je stopa 60%. Za konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih direktivom EU o staništima i pticama može se ostvariti i do 75% sufinanciranja.

Tradicionalni projekti

Unutar tradicionalnih projekata ubrajaju se projekti najbolje prakse, pilot projekti i povećanje informativnosti, svijesti i diseminacija.

Rok za predaju prve faze (concept note) u potprogramu Okoliša je 12. lipnja, 2018. dok će se puna prijava (tj. druga faza) predavati u listopadu 2018. Prva faza se sastoji od sažetka na maksimalno 11 stranica, a samo najbolji projekti prelaze u drugu fazu u kojoj je potrebno pripremiti kompletnu projektnu prjiavu. Projekti s prihvatljivim troškovima ispod 500.000,00 € su rijetko uspješni, dok se projekti preko 5 milijuna € uglavnom financiraju kroz nekoliko različitih faza.

Projekti iz potprograma Klimatskih aktivnosti nemaju dvije faze te je rok za cjeloviti projektni prijedlog 12. rujna 2018., dok se rezultati očekuju u veljači 2019. godine. Kao i kod projekata iz potprograma Okoliša ne postoji ni minimalni ni maksimalni iznos kojeg sufinanciraju, ali preporuke su da projekti s prihvatljivim troškovima ne idu ispod 500.000,00 €.

Integrirani projekti

Integrirani projekti se provode na velikom teritoriju, a radi se o regionalnim, međuregionalnim, nacionalnim i transnacionalnim projektima. Rok za prijavu prve faze (concept note) unutar integriranih projekata je 5. rujna 2018., dok je rok za drugu fazu 14. ožujka 2019., a obavijest o dodijeli sredstava će biti u lipnju 2019. godine. U integriranim projektima glavni cilj je pomoć državama članicama i jedinicama regionalne/lokalne samouprave u implementaciji specifičnih strateških planova za okoliš u područjima prirode, vode, upravljanje otpadom i zraka.

Pripremni projekti

Za pripremne projekte postoji samo jedna faza te je cjeloviti projektni prijedlog obavezno poslati do 20. rujna 2018. godine, dok će rezultati biti poznati u studenom 2018. godine. Unutar pripremnih projekata stopa sufinanciranja je 60%. Projekti unutar ovog programa odnose se na potrebe za razvojem i implementacijom politika i zakona vezanih uz okoliš i klimu.

Projekti tehničke pomoći

Krajnji rok za predaju cjelovitih projektnih prijedloga iz područja tehničke pomoći je 8. lipnja 2018., dok se rezultati očekuju u listopadu 2018 godine. Projekti tehničke pomoći su financijska pomoć prijaviteljima u pripremi Integriranih projekata. Maksimalni iznos financiranja je 1% godišnjeg budžeta alociranog za Integrirane projekte. Maksimalni iznos kojeg pokriva EU za pojedini projekt iznosi 100.000€.

LIFE program vrlo je opsežan i zahtjeva proučavanje široke dokumentacije, za olakšavanje cijelog procesa javite nam se na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije