Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost

Pučko otvoreno učilište Algebra provelo je projekt sa ciljem doprinosa provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i reformi visokog obrazovanja u Hrvatskoj kroz razvoj novih standarda kvalifikacija i studijskih programa u području fizike i informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Navedeno je provedeno kako bi se potakao razvoj novih poslova i omogućila fleksibilnost radne snage. Specifični ciljevi projekta su razvoj 6 standarda kvalifikacija i studijskih programa, što uključuje i razvoj ishoda učenja i vrednovanje kriterija i procedura te razvoj priznavanja prethodnog učenja  kao integralnog dijela HKO-a.

Najnoviji članci iz iste kategorije