Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma

Projekt Visoke poslovne škole Libertas proveden je sa ciljem implementacije Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju kroz razvoj kvalifikacijskih standarda u visokom obrazovanju; usklađivanje studijskih programa; te uvođenje inovativnih edukativnih elemenata.

Ciljevi projekta bili su: razvoj kvalifikacijskih standarda u visokom obrazovanju u sektoru turizma u suradnji sa relevantnim dionicima; usklađivanje studijskih programa povezanih sa turizmom sa načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u četiri visokoškolske ustanove; te uvođenje inovativnih edukativnih elemenata u obrazovanje za hotelski odnosno turistički menadžment.

Najnoviji članci iz iste kategorije